Maak kennis met iXperium Roosendaal

Kom met je klas naar iXperium Roosendaal en ontdek hoe ict je onderwijs kan verrijken.

Bij een bezoek aan iXperium Roosendaal gaat jouw klas onder begeleiding van een mediamentor aan de slag met programmeren, virtual reality of maken ze kennis met verschillende media. Als leraar heb je de tijd om te observeren hoe je leerlingen zich gedragen. Tegelijk maak je zelf ook kennis met de verschillenden media in ons iXperium. Een volgende stap is dat je zelf les gaat geven met deze media. Uiteraard adviseren we je hoe je dit aanpakt en ondersteunen we je bij de implementatie op je eigen school.