Methoden van vraaggericht ontwerpen

In deze inspiratiesessie gaan we in op verschillende ‘methoden van vraaggericht ontwerpen’, zoals design thinking.