researchED – Werk maken van gelijke kansen

Op 23 september vindt de eerste online regionale researchED plaats met als thema ‘Werk Maken van Gelijke Kansen’.

Onderzoekers Marjoke Bakker en Rianne Kooi verzorgen op 21 september om 15:30 de online sessie ‘Maakonderwijs met ict: gereedschapskist voor wetenschap en technologie in het primair onderwijs’. Daarnaast is de op dezelfde dag ook een Q&A-sessie. Je kunt je hiervoor aanmelden via de site van researchED.

Wetenschap en technologie

Wetenschap en Technologie (W&T) wordt een steeds belangrijker onderdeel van het curriculum van het basisonderwijs. Een manier om aandacht te besteden aan W&T is via Maakonderwijs (leren door te maken). Hierbij maken leerlingen (werkende) prototypes als oplossing voor een probleem of ontwerpvraag. Ict speelt daarbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld via het gebruik van programmeerbare onderdelen. In een praktijkgericht onderzoeksproject van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict hebben leraren vijf leerarrangementen Maakonderwijs ontworpen en uitgevoerd op verschillende basisscholen. Door middel van interviews, lesobservaties en leerlingvragenlijsten is onderzocht in hoeverre je via Maakonderwijs invulling kunt gegeven aan leerdoelen W&T en welke pedagogische en vakdidactische principes hierbij horen.