Samenwerking met GET-lab van Avans Hogeschool

Maandag 23 januari bezochten collega’s van het GET-lab van Avans Hogeschool iXperium Health. Omdat er veel raakvlakken zijn tussen dat wat GET-lab doet en wat we bij iXperium Health doen is het goed om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

In het GET-lab van Avans Hogeschool ervaren zorgverleners hoe je technologie op een waardevolle manier inzet in de zorg voor bijvoorbeeld ouderen. Het GET-lab is onderdeel van een Wmo-werkplaatsen, een samenwerkingsverband tussen hogescholen en praktijk. Ze helpen de noodzakelijke vernieuwingen in zorg en welzijn tot stand te brengen.

Professionals van het GET-lab en een aantal onderzoekers die eerder bij het GET-lab werkten, en ambassadeurs en kernteam van iXperium Health hebben nu kennisgemaakt en kennis gedeeld.

Het idee is om structureel samen te werken, kennis en ervaring te delen. Daarnaast willen we kijken hoe we labs en professionals van vergelijkbare initiatieven met iXperium Health en met elkaar kunnen verbinden. Als we onze kennis en ervaring bundelen kunnen we sneller schakelen en professionals in zorg welzijn en sport inspireren en professionaliseren op het gebied van de inzet van technologie in zorg, welzijn, sport en onderwijs.

Uiteraard was er ook tijd om toepassingen te testen die de collega’s van het GET-lab niet hebben zoals Symphonic Emotions en virtuele client Max. Bij de evaluatie koppelden we via de kleurige dieren in ons virtuele aquarium naar elkaar terug wat we meenemen uit deze kennissessie.