Samenwerkings-overeenkomst Sint Maartenskliniek

19 september ondertekenden Gert van Enk (lid Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek) en Kees Boele (voorzitter College van Bestuur HAN) een samenwerkingsovereenkomst de de samenwerking voor de komende 4 jaar versterkt.

Bart Staal, Lector Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen, gaf tijdens de inleiding van de bijeenkomst zijn onderzoeksdroombeelden binnen de Musculoskeletale zorg en de Maartenskliniek. Hoe kunnen we effectiever en doelmatiger behandelen? Hoe bevorderen we de samenwerking bij de verschuiving van tweedelijn naar eerstelijn? Hoe werken we aan zelfregie, participatie en ‘maintenance care’.

Anouk Straus, hoofd leerhuis Sint Maartenskliniek, presenteerde haar onderwijsdromen met meer interdisciplinair opleiden, levenslang leren voor professionals en studenten, nieuwe didactische onderwijsvormen, betere regie van onderwijsprocessen, gastdocentschappen en meeloopstages voor docenten van de HAN.

Na de inleidingen stelden de aanwezigen vast dat de samenwerking tussen de Sint Maartenskliniek en de HAN veel breder kan zijn dan het verpleegkundige en paramedische domein. Onderzoek zou ook niet uitsluitend gericht moeten zijn op wetenschappelijk onderbouwd (para-)medisch handelen. Bovendien wordt het steeds duidelijker en urgenter om cliënten/patiënten met een lage Sociaal Economische Status op een andere en waarschijnlijk ook intensievere manier te begeleiden tijdens en na het revalidatieproces.

Op korte termijn formeren de bestuurders een werkgroep waarin thema’s en mogelijke icoonprojecten worden uitgewerkt. Thema’s die daarbij richtinggevend zijn:

Leven lang interprofessioneel ontwikkelen/leren: studenten, clienten, medewerkers SMK, medewerkers HAN

o zorginnovatie Koppelstructuur docenten HAN/professionals SMK
o digitale/ICT/zorgtechnologie vaardigheden versterken: zorg op afstand, communicatie, meten van gezondheid en dataverzameling, mix van high tech en low tech

Technologische innovaties versterken, o.a. in samenwerking met iXperium Health:

o mixed Reality (AR/VR/sensoren) o sensortechnologie
o toepassen AI/Data

Zinnige zorg, ketenzorg (binnen regio), natraject revalidatie, 2e lijn naar 1e lijn

Inclusie versterken: extra aandacht voor lage SES

Modulaire opzet onderzoek: EBP, WO, praktijkgericht, experimenteren

o Studenten inzetten bij gegevensverzameling
o Value Based Health Care  minor Waardevol en Betaalbaar Innoveren

Icoonprojecten:

  1. Leerwerkplaats met centrale Thema’s i.s.m. iXperium Health
  2. Beyond Revalidation
    1. Patient journey uitbreiden: naar voor en naar achter
    2. Revalidatie naar huis brengen