Start KION Early Childhood Innovation Center

Donderdag 28 november was de officiële start van het KION Early Childhood Innovation Center, een samenwerking van ROC Nijmegen, KION en de HAN.

De drie partijen richten zich op innovaties voor de kinderopvang op het gebied van belangrijke thema’s in de samenleving zoals de digitalisering van de samenleving, 21-eeuwse vaardigheden en bewegingsarmoede.

ROC Nijmegen, KION en HAN gaan de komende drie jaar samenwerken in twee samenhangende innovatie-pijlers: 1. innovatie van de beroepspraktijk en 2. het leven lang leren van de KION-professionals, studenten van ROC Nijmegen en studenten van de HAN. iXperium/Centre of Expertise Leren met ict en iXperium Health zijn uiteraard nauw betrokken.

Met dit innovatiecentrum versterken we de co-creatie tussen onderwijs en werkveld. Enerzijds verbinden we partijen en delen we kennis en ervaringen, anderzijds ontwikkelen we samen – bijvoorbeeld door praktijkgericht onderzoek – innovaties voor de kinderopvang. We werken in multidisciplinaire team samen in een netwerkorganisatie.

Saskia van der Lyke (HAN) “Het project geeft nu al veel energie”. Eddy Brunekreeft “Dit innovatiecenter is een mooie bundeling van krachten. We gaan echt door verbinding innoveren. De kinderopvang heeft dit ook nodig. We zijn een jonge sector. We geven nu bewust veel aandacht aan de professionalisering en emancipatie van de medewerkers in de kinderopvang.” Peter van Mullekom gaf aan dat ROC Nijmegen goeie ervaringen heeft met de samenwerking met de HAN. “Studenten van de HAN brengen nieuwe energie in een organisatie ze laten het bruisen”.