Startbijeenkomst project Empower2Learn

Op 4 en 5 november 2019 vond in Norrköping (Zweden) de startbijeenkomst plaats van het Erasmus+ project Empower2Learn. Vanuit Nederland waren Joost Adema (CLC Arnhem, deelprojectleider vanuit Nederland), Carolien van Rens en Pierre Gorissen (beide onderzoeker bij het iXperium) aanwezig bij de bijeenkomst.

Projectleider Katarina Sperling organiseerde een interessant programma voor de delegatie. Maandag ontving Sofie Lindén, directeur van het afdeling Onderwijs van de Norrköping Municipality, de groep. Norrköping is een gemeente met ongeveer twee keer het oppervlakte van de gemeente Arnhem en een vergelijkbaar aantal inwoners. Zij vertelde hoe het onderwijs in Zweden ingericht is en hoe zij daar voor Norrköping sturing aan geeft. Dat doet ze voor de hele keten van kleuteronderwijs tot en met het hoger onderwijs. De missie die zij voor de scholen heeft gesteld is: Verbeter de schoolresultaten en vergroot de gelijkwaardigheid. In gesprekken met schoolleiders benadrukt ze dat schoolleiders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de gehele schoolloopbaan van de leerlingen en niet alleen het stukje dat zij op hun eigen school zien.

Verbeter de schoolresultaten en vergroot de gelijkwaardigheid

Aansluitend gaf Linda Manilla uit Finland een toelichting over gepersonaliseerd leren en digitale competenties vanuit een Scandinavisch perspectief. Zij benadrukte drie aandachtsgebieden;

  • digitale competenties zijn belangrijk voor iedereen in het schoolonderwijs;
  • we gaan uit van gelijke toegang en gebruik;
  • we doen daarbij onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van de digitalisering.

Linda: “Hoewel niet alle leerkrachten op dit moment aan staan, heeft elke student het recht om zijn of haar digitale competentie te ontwikkelen. Dat schept de noodzaak om nu actie te ondernemen.”

Ook de andere deelnemers gaven een korte presentatie van hun eigen organisatie.

Google Classroom in Norrköping

Na de lunch ging de delegatie op bezoek bij een school waar ze konden zien hoe de leraren gebruik maken van Google Classroom en aanvullende digitale tools die speciaal zijn ontwikkeld voor of beschikbaar gemaakt worden via het Departement Onderwijs van Norrköping. Nadat leerlingen hebben aangegeven op welke manier ze aan leerdoelen willen werken gaan ze in groepjes aan de slag met een aantal opgaven. Elke groepje zorgt ervoor dat ze een geluidsopname maken terwijl ze overleggen over de opdrachten. Volgens de leerlingen kan de opname gebruikt worden door de leraar om eventueel terug te luisteren, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat de opname een positief effect heeft op de productiviteit.

Aansluitend was het tijd om aan de slag te gaan met het werk aan het eerste werkpakket, de literatuurstudie naar gepersonaliseerd leren met ict. De partner uit het Verenigd Koninkrijk leidt dit werkpakket en gaf toelichting bij de voorgestelde aanpak.

Op werkbezoek bij bedrijven

Op de dinsdagochtend bezocht de groep drie Zweedse bedrijven (sanalabs.com, Nationalencyklopedin ne.se en studi.se) die producten maken op het gebied van Kunstmatige Intelligentie (AI) in het onderwijs . De bedrijven maken deels gebruik van elkaars mogelijkheden en lieten hun ontwikkelde materialen zien, die worden ingezet op scholen in Norrköping.

All we are

In de middag was er tijd voor een film. In het Visualization Center C zag de groep de film All we are. De film neemt de bezoeker mee op een reis naar de buitenste grens van het universum en naar de kleinste componenten die de mensheid kent – een reis op schaal, maar ook in tijd en ruimte, onderzoekend wat bekend is maar ook met wetenschappelijke ontdekkingen die normaal onzichtbaar zijn voor het menselijk oog.

Afsluitende maakt de groep afspraken over het onderzoek waar ze mee aan de slag gaan. Er volgen online overleggen en een vervolgbijeenkomst in Londen bij CLC Londen. Daarna was het tijd om afscheid te nemen en terug te keren naar Nederland.

Projectleider Joost Adema van iXperium Arnhem en onderzoekers Pierre Gorissen en Carolien van Rens van iXperium kijken terug op een geslaagde start van het project Empower2Learn. Wil je meer weten over het project, neem dan contact op met Joost Adema.

Project Empower2Learn – gepersonaliseerd leren met ict

In dit project werken partners uit Zweden (Afdeling Onderwijs van de gemeente Norrköping), het Verenigd Koninkrijk (CLC Londen), Nederland (CLC Arnhem, iXperium) en België (PXL Hogeschool) samen aan (het verkennen, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en dissemineren van) werkwijzen voor gepersonalisereerd leren met ict die de competenties van leraren en trainers verhogen om leerlingen te versterken (to empower) in hun leren.

Met dank aan Carolien, Joost en Pierre voor de input voor dit verslag.