Student Logopedie werken in iXperium Health

Deze maand hebben derdejaars studenten Logopedie die de verdieping Mensen met een verstandelijke beperking volgen, in iXperium Health kennis gemaakt met verschillende technologieën zoals de knuffelkat, CRDL, Tessa en de tovertafel. Ze hebben ook een belevingstocht gemaakt, waarin ze konden ervaren hoe het is om als volwassene met een licht verstandelijke beperking een formulier te halen op het gemeentehuis.

De verdieping Mensen met een verstandelijke beperking is onderdeel van het derde jaar Logopedie. Het is een eerste oriëntatie op de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Logopedisten werken naast onderzoek en diagnostiek aan directe en indirecte therapie. Bij kinderen (in de gevoelige periode van de spraaktaalontwikkeling ) ligt de nadruk vaak op directe therapie met veel aandacht voor de transfer van het geleerde naar de groep- en thuissituatie. De volwassen cliënten worden vaak indirect begeleid. De nadruk ligt dan op het ontwikkelen van ondersteunende communicatiehulpmiddelen en het begeleiden van de begeleiders/verzorgers in de principes van Totale Communicatie.

De technologie die de studenten in iXperium Health hebben getest en zelf hebben ervaren kunnen ze inzetten in de behandelplannen voor de cases die in de verdieping aan bod komen: Jelle een jongetje met een ernstig meervoudige beperking en Kirsten een meisje met down syndroom. We kijken uit naar de plannen die de studenten maken.