Studenten Logopedie gebruiken technologie in therapie

Studenten van verschillende opleidingen weten de weg naar iXperium Health al goed te vinden. Ook de studenten van ambassadeur Sanne Diepeveen verdiepen zich in de mogelijkheden en kansen van technologie in zorg en welzijn.

Tweedejaarsstudenten van de opleiding Logopedie ervaren met behulp van een virtualrealitybril hoe een kind met autisme een moment in een winkelcentrum ervaart. Virtual reality geeft een sterke ervaring. de studenten krijgen deze ervaring als voorbereiding op het onderwijsblok ‘Kinderen met ontwikkelingsproblemen’.

De eerstejaarsstudenten van de opleiding Logopedie bedenken bij twee verschillende technologie├źn wat zij hiermee in de therapie met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen doen. Ze maakten gebruik van de tovertafel, een tafel met speelse interactieve lichtprojecties die kinderen, volwassenen en ouderen verleiden om in beweging te komen en samen plezier te hebben. De studenten kregen de opdracht om een oefening te bedenken voor een kind dat een bepaalde zinsconstructie wil leren. Bijvoorbeeld de zin: ‘Ik zie daar een mol’. De therapie bij logopedie is er op gericht dat de logopedist een zin zegt met een handeling er bij (dan onthoud je het beter) en dat het kind de handeling en ook de zin herhaalt. De studenten eerwaarden zelf verschillende media en apps en bedachten daarna zelf mogelijkheden hoe je deze technologie zou kunnen inzetten bij de therapie.