Studiedag SPOG

Eind april verzorgde iXperium Nijmegen een gezamenlijke studiedag voor directeuren en I-coaches van SPOG. De dag stond in het teken van ‘effectieve lerarenprofessionalisering op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT’, gebaseerd op het bouwstenenrapport 2.0 waarbij de focus ligt op het versterken van leren met behulp van ict en op digitale geletterdheid.

Het was een leuke, waardevolle dag waar kennisbenutting en kennisdeling in een samenwerking tussen onderwijs, lerarenopleiding en onderzoek centraal stond. Een dag waarbij directeur en I-coach gezamenlijk de diepte in gingen en nieuwe doelstellingen voor hun school opstelden om te werken aan verdere professionalisering.

De dag mondde uit in pitches waarin de I-coaches krachtig de nieuwe plannen presenteerden. De plannen bieden een mooi houvast om op schoolniveau op door te pakken én een volgende stap in de ontwikkeling van het bovenschoolse I-coach leerteam te maken.