Terugblik op SxSW: Artificial intelligence

Er waren veel sessies over kunstmatige intelligentie en machine learning. Een heel breed scala aan toepassingen en overdenkingen kwam voorbij. Hierbij was zowel aandacht voor kansen van AI, zoals in de zorg en in het onderwijs, als voor de ethische kant. Hoe ga je bijvoorbeeld om met systemen die automatische gezichtsherkenning koppelen aan andere data, zoals op dit moment in de VS op pilotbasis gebeurt?

Slimme informatie
‘The fundamental nature of information will be completely transformed by ArtificialIntelligence and Mixed Reality‘.Mike Pell, auteur van het boek ‘Smart Information’ vertelt over hoe er een verschuiving plaatsvindt van het slimmer maken van informatiedragers naar dat de informatie zelf steeds slimmer wordt. Informatie bestaat volgens Pell uit data, representatie en actie. Hierbij koppelt hij Artificial Intelligence aan data, Mixed Reality aan representatie en Emotioneel Quotiënt aan actie. Smart information houdt rekening met jou, past zich aan aan jou, interacteert met jou en andere informatie: hoe en wanneer heb je welke input nodig? Hierdoor wordt informatie duidelijker en impactvoller voor je. Deze ontwikkeling vraagt om andere (meer dynamische) systemen. Bekijk het boek in ‘spacial computing’. 
Klik hier voor meer informatie over deze sessie  

Artificial Intelligence als kunstenaar
Wat als Artificial Intelligence in staat is om kunst te maken? Wie is dan de kunstenaar? Wie is de eigenaar van het gedicht of schilderij? Is dat de programmeur? Degene die op de knop heeft gedrukt? De AI zelf? En wat als het kunstwerk voor veel geld wordt geveild?
Google onderzoekt in het Magenta project de rol van AI in het maken van kunst en muziek. Op basis van eerdere werken kan Magenta bijvoorbeeld automatisch nieuwe muziekstukken genereren. Wat als je op deze manier bijvoorbeeld oneindig lang nieuwe albums van de Beatles zou kunnen uitbrengen..? Of wat te denken van dit voorbeeld van Bach
Een ander mooi voorbeeld is Storyfile. Op dit moment worden overlevenden van de Holocaust geïnterviewd, om de verhalen vast te leggen voordat deze mensen er niet meer zijn. Door gebruik van AI is het vervolgens (tot op zekere hoogte) mogelijk om virtueel met deze mensen in dialoog te gaan. 

Meer info: www.rundexter.com  www.medium.com/columbia-dsl  www.futureofstorytelling.org
Klik hier voor meer informatie over deze sessie

Big ideas in AI: solving problems …since 1696
James Scott, datascientist bij de University of Texas en goede verteller, laat aan de hand van historische documenten zien hoe Benjamin Franklin al in 1696 op ingenieuze wijze fakenews viral liet gaan en hoe midden vorige eeuw al de basis gelegd werd voor spraakherkenning. De boodschap: ‘We moeten ophouden met allerlei technologische ontwikkelingen als ‘nieuw’ te bestempelen’. Innovatie is een continu proces. Door de nadruk te leggen op disruptie versterken we neofobie. Scott stelt dat je neofoben moet meenemen in innovatie vanuit een continuïteitsperspectief en moet voeden met mooie voorbeelden van zinvolle toepassing van datascience.
Klik hier voor meer informatie over deze sessie (hier is de sessie ook integraal terug te luisteren) 

Klik hier om terug te keren naar de algemene terugblik op SxSW