Terugblik op SxSW: Design

Bij South bij Southwest werden verschillende sessies gegeven over design en dan men name gericht op het voorspellen waar mensen naar op zoek zijn om daar als bedrijf op te kunnen inspelen.

The power of speculative design 
We zijn nieuwsgierig naar de toekomst en willen deze voorspellen. Met speculative design wil je een discussie uitlokken over de sociale impact die een technologische ontwikkeling heeft. Voor entertainment doeleinden wordt dit al gedaan bij de serie Black Mirror. Door te speculeren over wat er zou kunnen gebeuren als diverse technologische ontwikkelingen net een stap te ver gaan wordt de kijker aangezet kritisch na te denken over de bijbehorende sociale kwesties. De serie richt zich vooral op de donkere kant die technologie op kan gaan, maar met speculative design ga je op zoek naar de preferable future. Waar zijn mensen in de nabije toekomst naar op zoek? Als je hier een antwoord op weet, of denkt te weten ga je aan de slag om een prototype te realiseren, dat je gaat testen en doorontwikkelen om in de preferable future te komen. De hele talk is hier integraal terug te kijken.
Klik hier voor meer informatie over deze sessie

Jailbreaking the Simulation
Hacker George Hotz (aka Geohot) betoogt met goede onderbouwingen dat het zeer wel mogelijk is dat wij in een spelsimulatie zitten. Hij noemt dit de simulatiehypothese. Volgens Hotz verklaren het goddelijke en de big bang niet goed het ontstaan van de wereld. De wereld is een game, god is een computerprogrammeur en het doel is de game te hacken. 
De hele sessie hier integraal terug te kijken.
Klik hier voor meer informatie over deze sessie

Nieuwe manier van design thinking
Design thinking is vooral vanuit de menselijke benadering, terwijl Tania Philip ook artificial intelligence gebruikt in het proces om de zoekmachine van Shutterstock door te ontwikkelen. Bij iedere stap van het design thinking model voegt ze AI toe. Door beide kanten te pakken probeert Shutterstock een betere zoekfunctie te krijgen, zodat de klant sneller de juiste foto krijgt. Bij iedere stap in het proces wordt gekeken naar de mens en naar de data die binnenkomt. Een van de nieuwe releases is dat je niet alleen kan aangeven welke objecten je in de foto wilt hebben, maar ook op welke plek deze objecten moeten staan.
Klik hier voor meer informatie over deze sessie

Designing for Films at Pixar Animation Studios
Drie jonge ontwerpers van Pixar vertellen over hun werk. Nooit geweten hoeveel aandacht voor detail er gaat zitten in character design, set design en graphic design. De character designer vertelt hoe ze te werk gaat, hoe een character tot stand komt via collages, observaties, costume design. Er wordt vaak gekozen voor een thema of associatie en dat wordt in het hele ontwerp doorgevoerd.
De setdesigner benadrukt hoe het gebruik van licht en kleur de emotie van het verhaal bepalen. De graphic designer laat zien hoe alles tot in detail wordt ontworpen. Het lijkt voor de hand liggend, maar heb je ooit stilgestaan bij het feit dat zelfs de huisstijl van het cafeetje waar het personage gaat eten door iemand is ontworpen?
Klik hier voor meer informatie over deze sessie (de sessie is hier ook terug te luisteren) 

Design for Inclusivity
Herdefiniëring van ‘disability’: een mismatch met de omgeving. 
Universal design is het proces van ontwerpen, waarbij vanaf het begin niemand uitgesloten wordt van toegang of gebruik. Onderdeel van dit proces is het betrekken van gehandicapte gebruikers bij user testing. Het gaat niet alleen om toegankelijkheid maar om volledige bruikbaarheid voor iedereen. Ontwerp van de grond af aan met de gehandicapte gebruiker in gedachten. Het kost altijd meer tijd en geld om het achteraf te moeten repareren. Zie ook: http://bit.ly/sxswa11y
Klik hier voor meer informatie over deze sessie

Klik hier om terug te keren naar de algemene terugblik op SxSW