iXpod: In de beleving leer je meer

Jeroen de Graauw is docent bij het Graafschap College. Deze maand is hij gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperiumdesignteam. Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperiumdesignteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement.

Lancering iXpact, netwerk gepersonaliseerd leren met en over ict

Donderdag 16 januari lanceerden SIA en NRO het programma Sprong Educatief. Met dit programma maken de regieorganen en verbinding van regionale en landelijke samenwerkingsverbanden op een thema binnen het praktijkgericht onderzoek. Een van de vier consortia binnen SPRONG is iXpact, gepersonaliseerd leren met en over ict.