iXpod: In de beleving leer je meer

Jeroen de Graauw is docent bij het Graafschap College. Deze maand is hij gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperiumdesignteam. Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperiumdesignteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement.