Technologie in het Sociale Domein

9 december bezocht een groep collega’s van het project Technologie in het Sociale Domein van de HAN-academie Mens en maatschappij (AMM) collega’s van de Academie Mens en Maatschappij van Saxion.

Onderzoekers van deze academie doen onderzoek naar de inzet van ict en technologie in het sociaal domein. Docenten van de opleidingen zetten ook technologie in het onderwijs in. Andersom kunnen zij veel leren van resultaten van onderzoek van de HAN en ervaringen vanuit iXperium Health. iXperium-ambassadeur Charlotte Lommen: “Het is heel interessant om in contact te zijn met collega’s van de academie Mens en maatschappij van Saxion omdat deze hogeschool al jaren onderzoek doet naar technologie in zorg en welzijn. Saxion is een hogeschool waar technologie geruime tijd een speerpunt is en waar in opleiding en onderzoek aandacht is voor dit onderwerp in het sociaal domein. Het doel van het bezoek is om uit te wisselen wat onze visie is op technologie in het sociaal domein en hoe dit geïntegreerd is in onderzoek en onderwijs.”

Implementatie van sociale technologie

Academiedirecteur Arjan Zeman en associate lector Marjolein den Ouden vertelden over de visie van de academie Mens en Maatschappij van Saxion op de inzet van technologie in het onderwijs en de samenwerking vanuit de academie met onderzoek, werkveld en bedrijfsleven. Eén van de onderzoekslijnen richt zich daarbij op implementatie van sociale technologie. Ook doen zij onderzoek naar competenties van professionals met betrekking tot de inzet van zorgtechnologie. iXperium-ambassadeur Charlotte Lommen en haar collega’s Marc Niels en Mirjam Raanhuis vertelden over de inzet van technologie bij de opleidingen van de HAN.

Voorbeelden uit de praktijk

Marloes Postel en Melissa Laurnes van het lectoraat Technology, Health and Care presenteerden een aantal concrete voorbeelden van lopend onderzoek en voorbeelden waar de opleidingen technologie inzetten in de praktijk van de opleiding. Binnen de colleges over verslavingszorg is aandacht voor bijvoorbeeld apps die je kunt inzetten. Mensen die een probleem hebben met alcohol kunnen bijvoorbeeld als ze de behoefte voelen om alcohol te drinken in een app afbeeldingen met consumpties met alcohol van zich af swipen en afbeeldingen van consumpties zonder alcohol naar zich toe halen. Dit maakt ze bewust maar is ook een soort reset voor de hersenen.

Samen met Tactus verslavingszorg doet het lectoraat onderzoek naar de inzet van interactieve dagboeken voor cliënten. Ook zetten ze hier virtual reality en biometrie in. Een toepassing die ze vaak inzetten is Minddistrict. Dit is een product dat de persoonlijke route naar herstel van mensen ondersteunt met technologie, van preventie tot nazorg.

Integratie van technologie in onderwijs met het V-model

Onderzoeker Marloes Postel presenteerde het V-movel wat het lectoraat heeft ontwikkeld. Dit model beschrijft hoe je technologie succesvol kunt integreren in het onderwijs. Binnenkort verschijnt er een update van dit model, dat zullen we dan zeker ook delen via ixperium.nl

Het was mooi om te zien hoe de onderzoekers en opleiders samen per leerjaar van de opleiding hebben uitgewerkt wat leeropbrengsten in de opleiding zijn, welke human technology daar bij past, welke onderdelen van het V-model daar dan bij passen, welke onderdelen uit de zelfscan van Hartman hierbij passen, voorbeelden en aanvullende artikelen. Dit is inspirerende informatie voor onze opleidingen. HAN-docent Mirjam vertelde dat zij een vergelijkbare opzet hebben gemaakt voor de associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Zij laten zien waar leeruitkomsten in het onderwijs zitten en hoe je technologie die daarbij past kunt inzetten.

In de bachelor Sociale Work van Saxion beschrijven studenten in hun vierde studiejaar een probleem en bedenken welke technologische toepassing hierbij kan helpen.  Ze maken een programma van eisen. Ook denken ze na over voorlichting, hoe je management kunt meenemen in het proces. En ze schrijven een visiestuk hoe je technologie in sociale work.

Samen met Tactus werkt Saxion aan een minor. Deze studenten maken ook uitgebreid kennis met de inzet van technologie. Ze kijken hoe je technologie kunt inzetten bij een cliënt en wat bij welke hulpvraag past. Ze verdiepen zich ook in visie en ethiek.

Uiteraard gingen we zelf nog praktisch aan de slag met toepassingen op de VR-brillen

Fijn om op deze manier kennis te delen. We kijken uit naar de verdere samenwerking met docenten, studenten en onderzoekers van Saxion.