Terugblik heimiddag 2019

Op 5 november heeft iXperium een heimiddag georganiseerd voor de schoolleiders, staf- en bestuursleden van de schoolbesturen in Nijmegen. Lia van Meegen heeft als vertegenwoordiger van de stuurgroep van iXperium Nijmegen iedereen welkom geheten. Met praktische voorbeelden gaf ze aan hoe digitale technologie ons leven nu en in de toekomst beïnvloedt en hoe belangrijk het daarom is dat we de kinderen van nu daarin opleiden.

Waar staan we nu?

Erik Peperkamp, programmamanager iXperium Nijmegen, heeft beschreven waar we nu staan. Met de scholen, de opleiding, de onderzoekers en de ict-experts samen zijn we goed op weg om gepersonaliseerd leren met ict te organiseren en vorm te geven. Dit doen we o.a. door leerkrachten in het iXperium kennis te laten maken met nieuwe ict-toepassingen. Via arrangementen, masteropleidingen of teamscholingen professionaliseren we de leerkrachten, teams, studenten en opleiders. Scholen gaan in onderzoekswerkplaatsen via designteams aan de slag met eigen praktijkvragen.  Programmamanagers gaan jaarlijks met scholen in gesprek om leren met ICT een plek te geven in de schoolontwikkeling aan de hand van de ambities die de scholen geformuleerd hebben. Mediamentoren gaan met leerkrachten aan de slag om hen te ondersteunen in de praktijkvragen. Dit schooljaar organiseren we iXpiratiemiddagen om computational thinking in scholen een plek te geven. Leerkrachten kunnen via challenges kinderen spelenderwijs de eerste stappen in computational thinking laten zetten (zie https://www.ixperium.nlplus.nl/). Via de monitor volgen we de ontwikkelingen van ict in ons onderwijs. In januari gaan leerkrachten samen met iXperium mee naar de grootste beurs voor ict in het onderwijs, de BETT beurs.

Digitale geletterdheid binnen curriculum.nu

De inleiding van Theo Bouma, voorzitter curriculum.nu, vertelde over de totstandkoming van het nieuwe curriculum  (https://youtu.be/csrmhbbdFfM) en de invulling van het nieuwe onderdeel digitale geletterdheid (https://youtu.be/2qHnW2kRDAU).

Koen Buiter, projectleider digitale geletterdheid binnen curriculum.nu, heeft vervolgens gedeeld hoe de scholen in zijn bestuur de leerlijn digitale geletterdheid hebben vormgegeven: experimenteren en leren in een beperkt aantal pilotscholen en daarna vervolgens uitrollen naar de andere scholen van de stichting. Elke school heeft een deelprojectleider op dit terrein. Scholen delen ontwikkeld materiaal op de deelgebieden binnen digitale geletterdheid. Deelvaardigheden worden hiermee afgevinkt. De start is gemaakt maar het vergt nog wel wat jaren om digitale geletterdheid een goede plek te geven in de scholen.

Van ambitie naar ontwerp

Marijke Kral, lector leren met ict van iXperium, heeft het actantenmodel toegelicht waarna de deelnemers aan de slag gegaan om te onderzoeken welke actanten van invloed zijn op hun ambitie. Enkele schoolleiders zagen mogelijkheden om deze aanpak toe te passen binnen hun bestuur of school vanuit een specifieke vraag. Vervolgens hebben Anne-Marieke van Loon, associate-lector leren met ict van iXperium, Linda van Summeren, directeur basisschool de Bongerd en Ruth van Langen-Theunissen, directeur basisschool ’t Vossenhol hun aanpak in de designteams toegelicht.

Afsluiting – hoe nu verder?

Tenslotte hebben de deelnemers per bestuur de koppen bij elkaar gestoken om te brainstormen wat de middag opgeleverd heeft en wat de volgende stap is. Conclusies daaruit zijn:

De ict-infrastructuur is vrijwel overal op orde. Het vergroten van digitale geletterdheid van leerkrachten is belangrijk. Schoolleiders willen dit stimuleren door deze vaardigheden te verbinden met het gebruik in de praktijk en niet door te werken met afvinklijstjes. Daarnaast moeten de basisvaardigheden op orde zijn. De teams moeten elkaar onderling stimuleren. Als schoolleider heb je daar een rol in, geef het goede voorbeeld met je digitale vaardigheden. De leerlijn digitale geletterdheid voor kinderen is in een aantal besturen in ontwikkeling. In de afsluiting gaven de deelnemers verder nog terug dat het noodzakelijk is om blijvend kennis te maken met nieuwe ict- toepassingen. Wat je niet kent kun je ook niet meenemen in je onderwijs. De vraag van de school en het team is het uitgangspunt maar soms moet je verder kijken dan je eigen ict-leefwereld.  Inspireren is belangrijk maar wel met een vertaalslag naar de praktijk. Om de ontwikkelingen op gang te houden, is het belangrijk om in elk bestuur en in elke school ambassadeurs voor onderwijs met ict te hebben.