Terugblik masterclass Ontdekkingstocht digitale vaardigheden

Op 23 april vond de masterclass Ontdekkingstocht digitale vaardigheden plaats in het iXperiumlab in Arnhem. Tijdens deze middag konden deelnemers kennismaken met de zelfscan digitale geletterdheid voor studenten en gingen ze in een vogelvlucht door de competentieprofielen leren en lesgeven met ict.

Een voorproefje: de zelfscan digitale geletterdheid voor studenten

Deelnemers mochten eerst zelf ervaren hoe je digitale geletterdheid zou kunnen meten. Ze gingen zelf oefenen met een module uit de zelfscan digitale geletterdheid die voor studenten hbo en mbo is ontwikkeld.

Competentieprofielen leren (en lesgeven) met ict in vogelvlucht

Vervolgens werden de deelnemers meegenomen in welke competentieprofielen er allemaal zijn op het gebied van technologie in het onderwijs, onder andere een voor leerlingen in het po (de nieuwe conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid), voor docenten in het mbo en hbo (raamwerk docentcompetenties), en voor leidinggevenden (leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict). Een belangrijke conclusie was dat er veel competentieprofielen zijn die continu worden doorontwikkeld. Ze kennen allemaal verschillende doelen, doelgroepen en uitwerkingen. Competentieprofielen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om onderwijs in te richten ten behoeve van leerdoelen, voor toetsing en beoordeling, en voor een meer gedeelde opvatting over benodigde competenties.

In de presentatie staat meer uitleg over verschillende competentieprofielen.

Workshop leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict

Er werden in deze masterclass twee workshops aangeboden. In een ervan gingen de deelnemers aan de hand van een casus in gesprek over welke competenties van leidinggevenden nodig zijn om goed leiding te geven aan onderwijs(innovatie) met ict. De casus kwam uit Lichtenbeek, een school voor speciaal onderwijs en betrof de wildgroei aan iPads en andere devices en waarvoor welke software wordt ingezet. Vincent Verhoeven (De Onderwijsspecialisten) introduceerde de casus met een video waarin hij met de betreffende leidinggevende de situatie toelichtte. Daarna gingen deelnemers na welke competenties [hier misschien de link naar de competenties invoegen] hierbij nodig zijn, waarbij we onder andere stilstonden bij de vraag: tot hoever moet de eigen digitale geletterdheid van de leidinggevende reiken?

Workshop nieuwe leerlijn digitale geletterdheid en digitale didactiek in de pabo

Jan Knuivers (HAN Pabo) nam de deelnemers mee in de opzet van het vernieuwde curriculum dat de aankomend eerstejaars gaan doorlopen vanaf volgend schooljaar (2024-2025). Hij beschreef hoe, in samenwerking met werkveld en andere partners, is bepaald wat startbekwame leerkrachten minimaal moeten kunnen, inclusief competenties voor digitale didactiek. In het nieuwe curriculum krijgt de eigen digitale geletterdheid van studenten structureel aandacht, net als digitale didactiek. De pabo heeft op papier gezet wat ze in de opleiding aanbieden op dit vlak en verwelkomt input hierop.

Wil je de presentatie van Jan Knuivers terugkijken? Dat kan hier.

Vooruitblik: masterclass Pedagogisch-didactische inzet van ict

Op 5 juni vindt de laatste masterclass van deze reeks plaats, namelijk de masterclass Pedagogisch-didactische inzet van ict. Mitte Schroeven, co-auteur van het boek ‘Wijze Lessen – Digitale Didactiek verzorgt die middag een keynote waarin ze ingaat op de vraag: hoe en waar kun je digitale middelen inzetten om jouw onderwijs effectiever te maken?


Je kunt je voor deze masterclass nog aanmelden via deze link.