Toetsen met 360-graden film

Cyrille Scheepers kreeg dit studiejaar als ambassadeur voor iXperium Health vanuit HAN Academie Mens en Maatschappij de vraag van een aantal docenten van de opleiding Social Work of hij ze wilde helpen bij het maken van blended onderwijs waarin technologie wordt ingezet. Ze wilden experimenteren met het digitaal meten van stress met behulp van de hartritme variabiliteit (HRV). En ze wilden onderzoeken of 360-graden-film kunnen inzetten bij het toetsen van studenten. En als enthousiaste iXperiumambassadeur zei hij natuurlijk meteen Ja!

De docenten wilden onderwijs met technologie ontwikkelen voor de nieuwe module Veilig handelen. Een aantal van de onderwerpen die aan bod kwamen qua veiligheid, kwamen eerder samen in de vaardighedenlijn van ‘Mensen en Grenzen’ waar motiverende gespreksvoering de boventoon had en ook alleen motiverend handelen werd getoetst. Voor de nieuwe module wilden de docenten verkennen welke technologie het onderwijs kan verrijken.

Met behulp van meetapparatuur experimenteerden de docenten en studenten met het meten van stress. Studenten en docenten experimenteerden met meters die de hartritme variabiliteit meet. En vervolgens of je met behulp van technologie, bijvoorbeeld een app, de stress ook weer kunt loslaten en kunt leren ontspannen. Dat kan bij voorbeeld goed door mee te ademen met een app en daardoor het stressniveau weer omlaag te brengen.

Hands-on aan de slag met 360-graden film

Het voordeel van de opleiding Social Work is dat daar een heleboel docenten werken die ook zelf hands-on aan de slag willen gaan. De opnames werden in guerilla stijl gemaakt en de rollen werden gespeeld door 3 enthousiaste collega’s. Cyrille: “Eigenlijk wilden ze ook zelf filmen in 360-graden. Maar dat hadden ze nog nooit gedaan. En bij de inzet van technologie vind ik het belangrijk dat je de eerste keer dat je iets gebruikt, dat het dan ook een succeservaring is. Omdat filmen in 360-graden toch iets is waarbij je aan veel dingen moet denken heb ik voorgesteld dat ik de filmopname zou maken en de film zou monteren.”

In de 360-vragen-film krijgen de studenten een situatie te zien. Ze observeren de situatie in VR. De studenten kijken de film gezamenlijk op het grote scherm in het lokaal, waarbij een student de besturing voor zijn rekening neemt. Daarna krijgen ze de vraag om in groepjes een veiligheidsplan te maken. En dan moet je denken aan veiligheid voor de client, maar ook voor de professional zelf. En ook juridische veiligheid.

De praktijk

De film werd opgenomen met een theta360-camera van het iXperium Health. Het resultaat was voldoende voor de pilot maar het is toch fijn om een scherper beeld en beter geluid te hebben voor het doel waar de docenten de film nu voor willen inzetten. Voor het vervolgproject gaat het team een opname maken met een professionele camera. Simon Phoelich van iXperium Health gaat hierbij ondersteunen.

Voor het bekijken van de 360-graden film kozen Cyrille en de docenten de oculus go. In praktijk was het lastig om alle brillen in de toets goed aan te krijgen tijdens de toets. Vooral in de focus van een toets is het zowel voor docenten als studenten niet fijn als een bril niet meteen aan gaat. In de pilot is nu gekozen om uiteindelijk de studenten de film te laten bekijken op een laptop. Je kunt dan met je muis door de 360-graden film gaan. Dat werkt ook. Voor het vervolgproject willen ze uiteraard nog wel kijken of ze wel een bril kunnen inzetten en hoe de mensen die ze gebruiken beter voorbereid kunnen worden.

Deze afbeelding is een door Cyrille gegenereerde afbeelding met Adobe Firefly AI.

Deze afbeelding is een door Cyrille gegenereerde afbeelding met Adobe Firefly AI.

Leren van de pilot

Cyrille: “Ik heb echt bewondering voor mijn collega’s die zonder dat ze ervaring hadden met de inzet van technologie volop meededen en enthousiast waren. Ze gingen het avontuur samen aan. En dat was geweldig om te zien. Als je wilt innoveren is het belangrijk dat je op een gegeven moment gaat doen. Begin met doen en kijk dan hoe het beter kan. In het doen ontdek je wat goed gaat, waar onverwachte kansen liggen. En zeker ook waar je uitdagingen en frustraties kunnen liggen. Maar ook hoe je de knelpunten kunt oplossen en bij een volgende stap ook echt een grote stap verder kunt komen. Dit project gaf enorm veel energie en ik kijk uit naar het vervolgproject waarin we de film en de toets zelf weer verder professionaliseren. Ik heb er weer heel veel zin in!”