Twee vacatures voor praktijkgerichte onderzoekers

Onderwijs en ict is actueler dan ooit. Wil jij als onderzoeker een bijdrage leveren aan doordacht toekomstgericht onderwijs met ict? Dan zijn we op zoek naar jou. We zoeken zowel een beginnend onderzoeker als een ervaren onderzoeker.

In het iXperium werken onderzoekers, leraren, lerarenopleiders, ict-experts, studenten en andere professionals uit het onderwijs samen aan evidence informed praktijkontwikkeling. De gezamenlijke, richtinggevende visie luidt: ‘leren is een leven lang gepersonaliseerd leren in een door technologie ondersteunde, sociale, leeromgeving’. Het onderzoeksprogramma kent drie programmalijnen:

  • gepersonaliseerd leren met ict;
  • de organisatie van gepersonaliseerd leren met ict op micro-, meso- en macroniveau;
  • opleiden in ict-geletterdheid voor leren, leven en werken.

Binnen deze programmalijnen vindt vooral ontwerpgericht onderzoek plaats.

Praktijkgerichte senior onderzoeker Leren met ict

Je draagt binnen het onderzoeksprogramma van het iXperium bij aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het po, vo, mbo, hbo op het gebied van gepersonaliseerd leren met en over ict. Je voert zelfstandig kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit en begeleidt daarbij collega-onderzoekers en leraren en studenten. Je draagt bij aan ontwikkelingen binnen de curricula van de opleidingen, de minor, het honoursprogramma en de master.
Je werft samen met de collega’s nieuwe onderzoeksprojecten en geeft leiding aan de uitvoering ervan in verbinding met het werkveld en de opleidingen.

In samenwerking met de lector en associate lectoren zet je inhoudelijk de koers mee uit binnen het iXperium op de onderliggende programmalijnen. In de rol van expert draag je, door middel van presentaties, workshops en adviezen, bij aan kennisdeling in relevante netwerken, of samenwerkingsverbanden zoals de Onderzoekswerkplaatsen po en mbo of de iXperiumlabs.

Je bent een enthousiaste collega die middels onderzoek bij wil dragen aan onderwijsinnovatie in relatie tot ict. Je hebt een academisch werk- en denkniveau dat tot uitdrukking komt in een afgeronde, academische opleiding op onderwijskundig of aanverwant gebied dan wel op technologisch gebied aangevuld met op leren gerichte specialisaties. Een promotie strekt tot aanbeveling. Je kunt goed functioneren in een team van onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk van po, vo, mbo en hbo en je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van leren met ict. Je hebt ruime ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Je hebt aantoonbare ervaring met werving middels het schrijven van onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen en je brengt een eigen (internationaal) netwerk mee. Je bent nieuwsgierig, in staat anderen te inspireren, toont ondernemerschap en hebt een innovatieve houding. Je bent in staat je handelen vanuit een reflectieve houding steeds te verbeteren. Je bent in staat om resultaatgericht te handelen en onderzoek overtuigend te koppelen aan relevantie voor de praktijk. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler. Tot slot ben je organisatie- en omgevingssensitief.

Praktijkgerichte junior onderzoeker Leren met ict

Je draagt binnen het onderzoeksprogramma van het iXperium bij aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het po, vo, mbo, hbo op het gebied van gepersonaliseerd leren met en over ict. Je voert samen met collega’s onderzoeksprojecten uit en draagt bij aan de verbinding met het werkveld en de opleidingen van de HAN. Je werkt in de rol van onderzoeker mee in iXperiumdesignteams, waarin leraren met studenten en onderzoekers ict-rijke leerarrangementen ontwikkelen en onderzoeken. Je draagt bij aan ontwikkelingen binnen de curricula van de opleidingen, de minor, het honoursprogramma en de master. Door middel van presentaties en workshops draag je bij aan kennisdeling in relevante netwerken of samenwerkingverbanden zoals de onderzoekswerkplaatsen po en mbo of de iXperiumlabs.

Je bent een enthousiaste collega die middels onderzoek bij wil dragen aan onderwijsinnovatie in relatie tot ict. Je hebt een academisch werk- en denkniveau dat tot uitdrukking komt in een afgeronde, academische opleiding op onderwijskundig of aanverwant gebied. Je kunt goed functioneren in een team van onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk van po, vo, mbo en hbo en je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van leren met ict. Je bent innovatief, nieuwsgierig, neemt initiatief en hecht waarde aan een goede samenwerking. Je bent in staat je handelen vanuit een reflectieve houding steeds te verbeteren. Je hebt ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Je bent ondernemend, werkt resultaatgericht en bent in staat om onderzoek te koppelen aan relevantie voor de praktijk. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler. Tot slot ben je organisatie- en omgevingssensitief.