Update iXperium Nijmegen

Vanaf januari 2023 krijgt de samenwerking in iXperium Nijmegen een nieuwe invulling.

De huidige samenwerkingsovereenkomst Leren met ict iXperium primair onderwijs Nijmegen tussen de tussen de PO-samenwerkingspartners in Nijmegen (Stichting Conexus, St. Josephscholen, Optimus Primair Onderwijs en Stichting Primair Onderwijs), het HAN-lectoraat Leren met ict en de HAN Pabo, verloopt in het nieuwe kalenderjaar.

Op 8 november 2022 hebben de betreffende besturen (samen met Groeisaam Primair Onderwijs) aangegeven dat zij graag de samenwerking voort willen zetten met het lectoraat Leren met ict en de HAN Pabo, maar in een andere constructie waarin de kennisdeling en kennisbenutting in de scholen meer centraal staat en de samenwerking minder rond het iXperiumlab is georganiseerd. Momenteel wordt een verdere uitwerking gemaakt van de nieuwe samenwerkingsvorm voor 2023 en verder.

Het recent vernieuwde iXperiumlab Nijmegen blijft dienst doen als een fysieke ontmoetingsplaats waar lerarenopleiders, studenten, experts en onderzoekers uit het brede iXperiumnetwerk elkaar ontmoeten én inspireren. Het iXperiumlab Nijmegen is daarmee ook het komende jaar een belangrijk ingrediënt van de integrale aanpak van iXperium.