Vacature post doc onderzoeker

Wij zoeken per 1 oktober 2019 een postdoc onderzoeker, die zich op een praktijkgericht wetenschappelijk project wil toeleggen door NRO gefinancierd. Dit betreft de Werkplaats Onderwijsonderzoek ‘Gepersonaliseerd leren met ict’.

In deze werkplaats werken basisscholen van schoolbesturen in de regio Arnhem en Nijmegen, lerarenopleiders en studenten van de HAN Pabo, onderzoekers van het lectoraat Leren met ict en onderzoekers van de Open Universiteit, samen aan vraagstukken op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict. Op 9 basisscholen wordt samen met onderzoekers, studenten, pabo-opleiders en ict-experts een driejarig evidence-informed ontwerptraject doorlopen om hun ambities ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict vorm te geven.

Het onderzoek richt zich op verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, de effecten hiervan op de cognitieve leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en de motivatie van leerlingen, de consequenties voor de schoolorganisatie, en de (ict-)competenties van leraren en leerlingen. Tevens wordt de bijdrage van de werkplaats aan duurzame kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling onderzocht en worden de werkzame bestanddelen van de werkplaats in kaart gebracht.

Als postdoc onderzoeker draagt u samen met de collega-onderzoekers zorg voor het onderzoek in de designteams en voor het overkoepelende onderzoek, waarbij u een specifieke rol heeft in het onderzoek naar effecten op leerlingniveau (zelfregulering, motivatie en prestaties).
In dit project wordt gebruikt gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden en komt u regelmatig in contact met onze praktijkpartners om samen het onderzoek vorm te geven.
U publiceert de resultaten in wetenschappelijke- en vaktijdschriften en draagt bij aan kennisdeling en disseminatie door het verzorgen van presentaties op congressen.

Functie-eisen

  • Je bent in staat om resultaatgericht en communicatief te handelen en onderzoek overtuigend te koppelen aan relevantie voor de praktijk.
  • Je bent een enthousiaste collega die middels onderzoek bij wil dragen aan onderwijsinnovatie met betrekking tot gepersonaliseerd leren met ict en kan functioneren in een team van onderzoekers en professionals uit de onderwijspraktijk.
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met en expertise op het gebied van leren met ict.
  • Je bent gepromoveerd op een relevant thema in de onderwijskunde, onderwijspsychologie of een hieraan verwante discipline.
  • Je heeft ruime ervaring met kwantitatieve methoden en analyse alsmede kennis van en ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ervaring met ontwerponderzoek in het onderwijsdomein is een pre.
  • Je bent zo snel mogelijk beschikbaar.
  • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, in Nederlands en Engels.
  • Je bent een gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon die in staat is nauwkeurig zelfstandig en in groepsverband te werken.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de periode 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2021.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.978,- bruto per maand bij een volledig dienstverband. Je aanstelling vindt plaats bij de Open Universiteit.

Standplaats

Vanwege projectactiviteiten ben je gedeeltelijk werkzaam in Nijmegen bij het iXperium van de HAN en gedeeltelijk in Heerlen bij het Welten-instituut.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Open Universiteit

De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken 655 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

AFDELING

De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen van de OU is sterk in onderwijs en onderzoek. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie en een master Onderwijswetenschappen. Het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, is onderdeel van de faculteit PenOW en speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van onderwijs en de professionalisering van docenten.

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (iXperium) is een regionale netwerkorganisatie van primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleidingen van de HAN en het lectoraat Leren met ict van de HAN in de brede regio Gelderland en omstreken. Het iXperium werkt aan het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen in ontwikkelingsbehoeften van leerlingen door de inzet van ict én dat ict-geletterde lerenden en werkenden opleidt voor de 21ste-eeuwse kennismaatschappij. Het iXperium brengt daartoe professionals uit praktijk, studenten en professionals uit de lerarenopleiding en onderzoekers bijeen die samen op onderzoeksmatige wijze in iXperium-designteams onderwijsarrangementen (her)ontwerpen. Daarbij zijn labs ingericht waar samen geleerd, gewerkt en geëxperimenteerd wordt met nieuwe technologieën. Zie ook www.ixperium.nl/ixperiums

ADDITIONELE INFORMATIE

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. Gino Camp, e-mail: gino.camp@ou.nl.

LET OP:  het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.