Verlengde Schooldag de Werf

KC de Werf werkt samen met het iXperium aan de ontwikkeling van een Verlengde SchoolDag (VSD), in samenwerking met Rijnstad. Het bieden van doorgaande lijnen van 0 tot 13 jaar, zowel onder schooltijd als na schooltijd is een belangrijke doelstelling van Kindcentrum De Werf.

Deze doorgaande lijnen zijn in belangrijke mate terug te vinden op pedagogisch en didactisch gebied. Zo wordt er gehandeld vanuit één gezamenlijke pedagogische visie door alle medewerkers van het Kindcentrum en hanteren zij dezelfde gedragsregels.
Naast de doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch vlak, zetten ze in deze samenwerking in op een doorgaande lijn op inhoud op het gebied van ict. Het iXperium begeleidt een leerkracht van de school die zowel bij het binnen- als het buitenschoolse programma betrokken is. De leerkracht krijgt een beeld van hoe ict ingezet kan worden bij onderwijs dat recht doet aan verschillen. De komende twee schooljaren staan in het teken van ‘foto & film’ en ‘programmeren’. Dit wordt gericht op de groep 4 t/m 8.
De groepen komen eerst één keer in het iXperium voor de introductie. Deze les wordt verzorgd door een Mediamentor. Dan volgen er vijf bijeenkomsten als VSD op school, die worden begeleid door een leerkracht. In deze programma’s is het doel de leraar praktische handvatten te geven ten aanzien van de inzet van ict. Zo leert de leraar werken met programma’s als Green Screen, Stopmotion en iMovie.