VR body Lab

De gymzaal op de HAN Campus in Nijmegen zag er afgelopen woensdag ineens heel anders uit: iedereen had een VR-bril op.

Joep Kolijn, projectleider van het project VR body lab startte met zijn studenten van de opleiding Vaktherapie het onderzoek in het project. Voor dit project ontwikkelde Roger ter Heide van Improvive een zogenaamde social-VR-omgeving. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Dutch Game Association Fieldlab.

Bij de eerste test verkenden de studenten de VR-omgeving. Aan de ene kant van de zaal speelden twee studenten, ieder met een eigen VR-bril op, in dezelfde virtuele wereld Hints. Zo leer je omgaan met de virtuele tools maar ook hoe je bijvoorbeeld de lichaamstaal van een virtuele avatar kunt lezen.

Waarom VR bij Vaktherapie – psychomotorische therapie

Een VR-spelomgeving omgeving biedt nieuwe mogelijkheden om psychomotorische therapie (PMT) toe te passen. We onderzoeken of we de kernelementen van PMT kunnen toepassen in een virtuele game. 

In het spel wat we ontwikkelen kunnen meerdere spelers tegelijk in de virtuele omgeving spelen. Ze hebben een zogenaamde volledige avatars (je virtuele persoon) waarvan je ook niet-verbale communicatie kunt lezen. De therapeut staat dus in dezelfde vr-omgeving als de client zodat hij hem of haar daar kan begeleiden en interventies kan plegen. Verder onderzoeken we of het mogelijk is om de mogelijkheid om virtual reality in groepstherapie toe te passen. Dat is bijvoorbeeld wenselijk in situaties waar je normaal geen groepstherapie kunt toepassen vanwege agressie of problemen rond veiligheid of logistiek.

In het onderzoek bepalen we wat de noodzakelijke voorwaarden en werkprocessen zijn die de therapeut nodig heeft en welke gereedschappen nodig zijn om de therapie succesvol te laten zijn. De resultaten moet het voor PMT therapeuten mogelijk maken de kansen die virtual reality biedt als omgeving voor therapie te identificeren.