Webinar activeren van studenten in teams

Vorige week gaven de experts van OOK services (Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg) van de HAN een webinar voor docenten.

In deze webinar vertellen Niels Maes en Freek van Kessel hoe je studenten kunt activeren bij je college in microsoft teams. Het webinar heeft zelf deels de vorm van een college waarbij een docent lesgeeft en studenten microfoon en camera uitzetten, afgewisseld met vormen waarbij de deelnemers aan het webinar actief mee kunnen doen.

Insite Onderwijs op afstand

Niels verwijst allereerst naar de insite-pagina over onderwijs op afstand met adviezen en tools die je kunt inzetten. Interactie met studenten lukt het best als de groep niet te groot is.

Leeractiviteiten

In online onderwijs heb je, volgens het 3-3-5 model van 2Blearning, vijf leeractiviteiten: introductie en activatie, instructie en demonstratie, verwerking en toepassing, feedback en assessment en als vijfde reflectie. In deze seminar gaan ze in op de eerste drie leeractiviteiten die je in teams kunt inzetten.

Introductie en activatie

Als je online lesgeeft is het handig om voorkennis te activeren, bijvoorbeeld in een quiz of met een vraag die studenten in de chat beantwoorden. Ook brainstormen en prioriteren kun je met behulp van de chat doen.

Instructie en demonstratie

Het is fijn voor studenten als je een duidelijke structuur heb in je les. onze hersenen kunnen beter leren als de structuur helder is. Als voorbeeld geeft Niels een korte les over de theorie van de Caluwe over veranderen. De deelnemers reageren in de chat op hun visie op verandering. Collega Freek modereert de vragen in de chat dus dat hoeft Niels niet te doen. Een van de vragen is of je theorie die eerder is behandeld weer terug moet laten komen. Niels geeft aan dat je de deelnemers kunt prikkelen door ze te vragen om hun eigen perspectief in de chat te bespreken. Daarna kan de docent die antwoorden weer ordenen met bijvoorbeeld een model, wat weer structuur geeft.

Doel van college en voortgang

In online onderwijs is het ook belangrijk om studenten vooraf duidelijk te maken wat het doel van de college is en in het college hier ook steeds even op terug te komen hoe dat doel is bereikt. Je wilt niet dat studenten tussentijds afhaken dus dan is die terugkoppeling en een samenvatting van dat wat je hebt behandeld goed om iedereen betrokken te houden. Je kunt in plaats van een samenvatting ook even een quiz doen om te kijken of de informatie goed is opgepakt.

Rust en structuur

Neem ook af en toe een pauze in een lang college. Dat is zowel voor de studenten als voor de docent zelf fijn. Geef iedereen even de tijd om iets te drinken te pakken of de benen te strekken. In die tijd kun je iedereen ook even de kans geven om te chatten. Een andere optie om voor jezelf als docent rust in te bouwen is een video die je laat zien.

Warm leerklimaat

Zorg ook voor een warm leerklimaat, juist nu we elkaar helemaal niet meer in het echt zien is het belangrijk dat je weet hoe het met je studenten gaat. Check in je college hoe de studenten erbij zitten, geef ze ook complimenten over dat wat ze doen of over hoe het online college loopt.

Verwerking en toepassing

Je kunt in een college in teams studenten ook aan het werk zetten. Wees daarbij duidelijk wat je van de studenten verwacht, geef duidelijke en afgebakende opdrachten.

Studenten kunnen individueel of in groepen met de leerstof aan de slag gaan. Als je van tevoren in teams aparte afspraken inplant voor werkgroepen kun je in je college de studenten verwijzen naar die groepen. Jij deelt dan de groepen in. Maar daar kun je ook andere afspraken over maken. Bij iedere groep kun je een woordvoerder of captain aanwijzen die na afloop even terugkoppelt wat er in de groep is besproken of wat ze hebben gedaan. De studenten hebben ook de mogelijkheid om een deel van het gesprek of de brainstorm in de groep op te nemen en die film te delen met de andere studenten in de klas. Je kunt ook een quiz gebruiken om te kijken wat studenten weten. Als je een quiz in combinatie met microsoft-forms gebruikt zijn er uitgebreide mogelijkheden. In teams kun je naar forms gaan en daar staat al een sjabloon klaar voor een quiz. Deze is simpel maar wel goed toepasbaar.

In de webinar gaan de deelnemers nu ook uit elkaar in groepen.

Vragen

Daarna is er in de webinar weer tijd voor vragen. Een deelnemer vraagt waarom in deze webinar iedereen zijn microfoon en camera uit heeft staan. Niels geeft aan dat het voor de focus zijn is als iedereen maar een persoon in beeld ziet, dan kun je je beter concentreren op dat wat wordt gezegd. IN kleinere groepen kun je natuurlijk iedereen in beeld laten en geluid aan laten maar maak dan wel duidelijke afspraken. (In veel vergadering zie je nu ook dat het handig is dat iedereen oortjes indoet en dat als er veel deelnemers zijn het handig is al iedereen zijn microfoon uit zet en alleen aan zet als hij of zij praat).

Er is ook een vraag over avg en privacy. Als je in de bijeenkomst duidelijk aangeeft dat je een opnamen maakt kun je daarover afspraken maken met de deelnemers. Als het duidelijk is dat je een opnamen maakt en die gaat delen kunnen deelnemers er voor kiezen om wel of niet mee te doen en wel of niet camera en microfoon aan te zetten.

Na afloop kunnen de deelnemers van de webinar nog vragen en ervaringen delen in een padlet. Bredere vragen kun je altijd stellen aan het ondersteuningsteam op teams. Zij helpen je met alle vragen.

Webinars voor docenten

Ik vond het een leuke webinar. Als je de kans hebt doe dan mee aan deze kennisdeling vanuit het team ondersteuners. Wil je ook een keer meedoen met een webinar van Niels en Freek? Houd dan de berichten in het team Onderwijs op afstand in te gaten.