Webinar: Digitale Geletterdheid, de lerarenopleiding en de leraar van de toekomst.

Het Nederlands funderend onderwijs staat voor een curriculumherziening, beschreven in de ontwerpen van curriculum.nu. De invulling van de thema’s in het onderwijs is nog niet bepaald, maar het is duidelijk dat het thema digitale geletterdheid een vaste plek in het curriculum gaat krijgen.

Dit betekent dat er behoefte is aan leraren die competent zijn op dit onderwerp. Daartoe moeten niet alleen de huidige leraren maar ook de toekomstige leraren opgeleid worden. Dat roept een aantal vragen op:  Hoe digitaal geletterd moet de leraar van de toekomst zijn? En wat vraagt dat van de lerarenopleidingen?

Vakcommunity digitale geletterdheid en lerarenopleiding

De lerarenopleidingen van de Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, HAN University of Applied Sciences gaan samen met Kennisnet op zoek naar antwoorden op deze vragen in een vakcommunity. Deze vakcommunity zal naast het gesprek met elkaar ook periodiek  contact leggen met de bredere gemeenschap van leraren, lerarenopleiders, leraren in opleiding en andere betrokkenen.

Webinar met Renee Hobbs

Dit brede gesprek starten we, in samenwerking met Netwerk Mediawijsheid, via een webinar met als gastspreker Renee Hobbs. Renee is hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Harrington School of Communication and Media van de Universiteit van Rhode Island in de VS. Ze is auteur van het recent verschenen boek “Mind Over Media” waarin ze leraren uitlegt hoe leerlingen kritisch kunnen omgaan met nieuwe media.
Tijdens  het webinar zal Renee ingaan op de actieve rol die een leraar speelt hierbij en hoe leraren en leerlingen samen kunnen leren deze rol verder vorm te geven. Dit zal ze doen op een interactieve manier.

Praktische informatie

Het webinar vindt plaats op 15 juni, van 17:00 tot 18.30 uur.
Vanwege het tijdsverschil met de VS vindt het webinar aan het einde van de dag plaats.

Het webinar zal voor een groot deel in het Engels plaatsvinden. Tijdens de interactieve onderdelen is de voertaal Nederlands. Het webinar is bedoeld voor leraren, lerarenopleiders en leraren in opleiding die een introductie op digitale geletterdheid en de lerarenopleiding /  leraar in de toekomst willen. Deelname is gratis.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.