Winnaars HAN Prijzen

iXperium-ambassadeur Astrid Timman en multidisciplinair team Leren en werken met ict hebben een HAN Prijs gewonnen. Wij zijn trots op deze collega’s! En het is natuurlijk goed om te zien dat Leren en lesgeven met ict een belangrijk thema is binnen de HAN.

HAN Prijs Docent Astrid Timman

Astrid Timman, docent bij Vaktherapie en ambassadeur bij iXperium Health won de prijs HAN Prijs Docent 2021. Uit het juryrapport:
“Met gestructureerde plannen en daadkracht ontwikkelt Astrid pilotprojecten die ze doorontwikkelt tot bruikbare producten in praktijk en opleiding. Ze weet haar ideeën om te zetten tot te implementeren innovaties in het onderwijs, weet studenten te motiveren om onderzoek te doen in de praktijk en daarmee professionals te verrassen en te overtuigen van de meerwaarde van de inzet van technologie en ict in zorg en welzijn. Daarbij kijkt zij ook over academiegrenzen heen. Tijdens de lockdown heeft zij ervoor gezorgd dat de training van 400 studenten Fysiotherapie gewoon door kon gaan met behulp van de VR-client Max. We leven in een maatschappij die doordrongen is van technologie en ICT. Iedereen krijgt hier op de een of andere manier mee te maken in zijn of haar beroep. Docenten en ontwikkelaars als Astrid hebben we nodig om onze opleidingen en de professionals in de praktijk aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen in de maatschappij. Als onderwijsinstelling moeten we hierin initiatief nemen en daarbij zijn docenten als Astrid cruciale schakels in het totale proces.”

HAN Prijs Ondersteuner Multidisciplinair Team Leren en werken met ict

De jury was eensluidend over de winnaar(s) van de categorie Ondersteuners. Marieke van Megen, Marijn Post, Sandra ter Horst, Patrick van der Deijl en Dorien Vis werden als trekker van het team genomineerd en namen de prijs in ontvangst. Het compleet team bestaat uit een grote groep ondersteuners die samenwerken om docenten, onderzoekers, ondersteuners en leidinggevenden te ondersteunen en inspireren. Uit het juryrapport:
“Met dit team hebben we als HAN de omslag kunnen maken in een crisisperiode om ongelofelijk snel online te kunnen werken, te kunnen doen met elkaar wat zo belangrijk is geweest voor studenten, docenten, onderzoekers en ondersteuners. Het is in ieders belang geweest dat deze mensen achter de schermen zo hard gewerkt hebben om ervoor te zorgen dat de hele HAN in zo’n korte tijd de omslag naar online heeft kunnen en moeten maken. Dit team heeft direct de handschoen opgepakt om zo goed mogelijk te ondersteunen bij het kunnen werken en onderwijs geven en volgen op afstand. Door het multidisciplinaire karakter van dit team zijn zij in staat om snel te schakelen op expertises zoals didactiek, techniek, ict en ondersteuning. Het team heeft een nieuwe standaard gezet in de kwaliteit van onze digitale leer- en werkomgeving en de agenda voor nieuwe ontwikkelingen een extra stimulans gegeven. De Teamsomgeving, het platform waar iedereen vragen kon stellen over online onderwijs en online werken is inmiddels uitgegroeid tot een lerende en samenwerkende community waar ruim 2000 collega’s lid van zijn. En vanuit dit initiatief kan een grote groep collega’s elkaar praktisch blijven helpen en kennis delen.”

Kijk op www.han.nl/leren-en-werken-met-ict voor alle inspiratie, kennisdeling, professionalisering en kennisontwikkeling met betrekking tot leren en werken met ict vanuit de HAN. Het multidisciplinaire team is ook nauw betrokken bij het HAN Professionaliseringsprogramma HAN Open Digital Horizons.

HAN Prijs Onderzoeker

Collega Jan Jansen, (net gepensioneerd) docent bij verschillende opleidingen van de HAN en onderzoeker Supply Chain Finance won de HAN Prijs onderzoeker. Jan gebruikt al jaren ict en technologie in zijn onderwijs en onderzoek. Onlangs verscheen van zijn hand bijvoorbeeld een paper over blended learning. Uit het juryrapport:
“Jan staat bekend om zijn vele jaren actieve inzet voor het onderwijs en onderzoek in de supply chain. Hij heeft aan de wieg gestaan van een van de oudste lectoraten van Nederland: het lectoraat Logistiek & Allianties. Zijn ambassadeurschap voor de HAN kent geen grenzen. Hij werkt als katalysator die collega’s mee in beweging zet, binnen en buiten zijn academie.
Jan is een gepassioneerde onderzoeker die over de grenzen van zijn werkveld heen kijkt. Met een grote dosis energie en goede zin organiseert hij kennisontwikkeling en -deling in de driehoek. Hij heeft een groot hart voor het onderwijs en haar studenten. Hij signaleert kansen om het werkveld en onderzoek te verbinden en weet hier ook de student-onderzoekers voor te enthousiasmeren.
Jan is altijd correct en weet met rust en humor en een enorme kennis met meer dan veertig jaar aan levendige praktijkvoorbeelden studenten te boeien en collega’s te inspireren.”

HAN Prijs Student

De HAN Prijs Student had niet direct een link met het thema leren met ict maar voor de volledigheid delen we ook graag welke studenten de prijs hebben gewonnen. Julie Apostolatos, Emmy Boumans, Tamas Cleveringa en Thijs Zonneveld van de opleiding Medisch Hulpverlener haalden met hun onderzoek waardevolle informatie boven tafel voor zowel de opleiding als het werkveld. Het onderwerp van het onderzoek was “Hoe ga je als startende Medisch Hulpverlener op de ambulance om met indrukwekkende gebeurtenissen?”. Uit hun juryrapport:
“De winnaars in de categorie studenten hebben door hun onderzoek waardevolle informatie boven tafel gehaald voor zowel de opleiding als het werkveld. Voor, door en met BMH-studenten is voor het eerst onderzoek gedaan naar beleving van deze professionals. Hun bevindingen dragen bij aan het beter voorbereiden van studenten op de praktijk, de ontwikkeling van studentbegeleiding als ook de duurzame inzetbaarheid van professionals. De resultaten zijn waardevol voor zowel de opleiding als het werkveld. Door hun onderzoek is dit thema bespreekbaar geworden. De studenten hebben in alle fases van het onderzoek nadrukkelijk de verbinding en samenwerking gezocht met het werkveld, de opleiding en het onderzoek. Door hun professionele houding, enthousiasme en overstijgend denken hebben zij als eigenaar dit project van A tot Z getrokken en zich ontwikkeld als rolmodel voor andere studenten en trotse ambassadeurs voor de hele HAN.”

Wij zijn trots op alle prijswinnaars – gefeliciteerd!