Actantnetwerk

iXperium Centre of Expertise ontwikkelde het actantnetwerk, een werkvorm waarmee je de huidige en beoogde schoolorganisatie ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict in kaart brengt.

Tijdens deze werkvorm bespreekt het team waar het zich positioneert op de dimensies van gepersonaliseerd leren (mate van differentiatie en regie) en de invulling van de actoren en factoren die hierbij een rol spelen. Zowel de huidige situatie als de gewenste situatie kun je met het actantnetwerk in beeld brengen. Hierdoor kan je als schoolteam het gesprek voeren over de ambitie die je hebt ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict en wat daar voor nodig is om deze in de praktijk te realiseren.

Opzet werkvorm

De werkvorm bestaat uit twee delen. Bij het eerste deel positioneren de deelnemers de school op de dimensies van gepersonaliseerd leren met ict en lichten dit toe. In het tweede deel “tekenen” de deelnemers een netwerk van actoren en factoren (actanten) op een grote flap. Dit gebeurt aan de hand van vragen. Het netwerk bevat de volgende informatie:

  • Actoren en factoren (actanten) die belangrijk zijn voor de huidige of beoogde situatie van personaliseren van leren met ict op de school;
  • De kenmerken van actanten, bijvoorbeeld welke ict-toepassingen worden er gebruikt, over welke vaardigheden moeten leraren en leerlingen beschikken?;
  • De relaties tussen actanten, in termen van wie/wat heeft waar regie op.

Je bouwt het netwerk als team stapsgewijs op. Als je zowel de huidige als beoogde situatie in beeld wilt brengen bouw je twee keer de stappen. Met dit model kun je met elkaar in gesprek gaan. Welke ambitie heb je als team, wat heb je daar voor nodig, en wat vraagt dit van de verschillenden actanten?

In de brochure Actantnetwerk po of mbo vind je de complete beschrijving van de werkvorm.

Deelnemers

De werkvorm wordt geleid door een gespreksleider aan de hand van een gespreksleidraad. Voor het slagen van de werkvorm is een representatieve vertegenwoordiging van teamleden noodzakelijk. Het maximum aantal deelnemers voor deze werkvorm ligt rond de acht personen.

Benodigdheden

  • publicatie (zie hieronder)
  • A4 met kwadrant dimensies personaliseren van leren (zie hieronder)
  • icoon per actant (download bestand hieronder)
  • een leeg vel van poster formaat (A1 of A2 of flip-overvel)
  • plakband
  • stiften in verschillende kleuren

De iconen kun je ofwel op A4 printen en uitknippen en met plakband op het grote vel plakken ofwel je gebruikt een stickervel waar je de iconen op print. Wij gebruikten de stickervellen BH5068 Herma Verwijderbare etiketten A4 Rond 5 mm wit. Pas als alle iconen op de juiste plek liggen plak je ze op het vel. Wil je het vel tijdens het gesprek aan de muur hangen dan kun je eventueel een klein stuk van de sticker los maken zodat je het icoon op het vel kunt plakken. Als alles definitief is haal je de hele achterkant van de sticker zodat je het icoon op de juiste plek kunt plakken. Er bestaan ook flip-overvellen die statisch zijn, die kun je makkelijk op iedere gewenste muur “plakken” zonder dat je pakband nodig hebt.

Gespreksduur

Het gesprek duurt anderhalf tot twee uur.