Wat leren we van de coronatijd?

Binnen 3 dagen overstappen naar afstandsleren. Zo werden we half maart allemaal uitgedaagd: of we binnen enkele dagen de overstap naar afstandsleren wilde maken met onze kinderen. En de scholen hebben het waargemaakt: pakketjes samengesteld, contact gehouden met kinderen, kinderen gevolgd in hun leren en feedback gegeven, digitaal instructies gegeven over nieuwe leerstof. En programma’s als Microsoft Teams, Google Classroom en Meet werden binnen no-time gebruikt. Bovenschoolse ict-stafmedewerkers hielpen scholen op weg met handleidingen en verbruikersovereenkomsten voor het uitlenen van laptops, met intensieve ondersteuning en afstemming.

De mediamentoren en programmamanagers van het iXperium Nijmegen gaven praktische ondersteuning op bestuursniveau en bij scholen. Er kwam een teamsomgeving voor de uitwisseling tussen bovenschoolse ict’ers. Hoe blijf je werken vanuit doelen? Hoe hou je contact en zorg je dat kinderen aan het leren slaan? Ter ondersteuning hebben ze een model gehanteerd met vragen voor elke fase van de invoering van afstandsleren (pakketje, contacten, evaluatie en toetsen, instructie en incorporatie en verbetering). Zie download onderaan de pagina.

Hoe creëren we 1,5 meter onderwijs?

En nu? Welke lessen trekken we uit de periode van afstandsonderwijs? En hoe ziet ons onderwijs er in de nieuwe fase uit? Hoe creëren we 1,5 meter onderwijs?

Om je te helpen reflecteren op de periode van online lesgeven heeft het iXperium een teambijeenkomst ontwikkeld: ‘De Grote Schoonmaak’. In deze bijeenkomst ga je (fysiek of online) met je team terugkijken op de ervaringen van de afgelopen periode. Met een eenvoudige werkvorm krijg je antwoorden op vragen als: ‘Wat hebben we geleerd? Waar droeg afstandsonderwijs bij aan gepersonaliseerd leren? En aan de ict-geletterdheid van leerkrachten en leerlingen? Wat willen we behouden? Wat willen we vooral niet meer doen? Wat is de volgende stap voor ons als team?’ We inventariseren ondersteunings- en professionaliseringsbehoeften om collega’s verder bij te staan bij het ontwerpen en uitvoeren van goed onderwijs na corona.

Wil je dit met je team gaan doen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op: nijmegen@ixperium.nl