Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering

Deze week verscheen de publicatie Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering.

De publicatie beschrijft 37 bouwstenen waarmee instellingen bewuste en onderbouwde keuzes maken voor de inrichting, uitvoering en analyse van een strategie en een aanbod voor docentprofessionalisering. Ook individuele docenten kunnen met behulp van de bouwstenen hun eigen professionalisering beter inrichten. Het onderzoek richt zich op professionalisering van docenten in het hoger onderwijs maar ook voor leraren en schoolleiders uit het mbo, voortgezet en primair onderwijs zijn de bouwstenen goed bruikbaar.

Het onderzoek is uitgevoerd door Dana Uerz en Anne Horvers van het iXperium Centre of Expertise leren met ict en door Dorien Hopster-den Otter en Marlies ter Beek, als onderzoekers verbonden aan de zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Dit is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. Het Versnellingsplan (2019-2022) werkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs biedt en is gebaseerd op drie ambities ten aanzien van onderwijsinnovatie met ict:
1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
2. Flexibilisering van het onderwijs
3. Slimmer en beter leren met technologie