Changemakers en blended onderwijs op de studiedag van de HAN

Op 16 februari vond in Nijmegen en Arnhem een studiedag plaats voor alle opleiders, onderzoekers en ondersteuners van de HAN. Op de campuslocaties in Arnhem en Nijmegen vonden voor medewerkers van de Academie Educatie diverse workshops plaats die in het teken stonden van het thema ‘Blended leren in een flexibel curriculum’.

Het onderwerp ‘flexibilisering van het onderwijs’ staat al enkele jaren hoog op de agenda van de Academie Educatie. Digitaal geletterde werknemers en studenten is namelijk als speerpunt opgenomen in het HAN Koersbeeld 2022-2028. Het doel van de studiedag was om te tonen hoe de beoogde strategische plannen middels kennisdeling, verbinding en onderlinge samenwerking bereikt kan worden.

Samen het verschil maken

Aly Smelt, HAN-directeur van de Academie Educatie, opende de dag en heette de aanwezigen welkom. In haar toespraak ging ze in op de landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de HAN rondom gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Op het gebied van flexibilisering van curricula en het bieden van meer maatwerk aan studenten is de Academie Educatie een voorloper op de andere academies van de HAN, zo stelt Aly. Datzelfde geldt voor professionalisering in het kader van leven lang ontwikkelen. Dit succes is onder andere het resultaat van een goede, intensieve samenwerking in de driehoek van onderwijs, werkveld en lerarenopleidingen bij het ontwerp van curricula en daar mag dan ook met trots naar gekeken worden. “Het is mensenwerk: we maken samen het verschil,” zo besluit Aly.

Op het welkom door Aly Smelt volgde de keynote van Mariola Gremmen. Zij startte vorig jaar december als de nieuwe associate lector Leren met ict. In haar keynote vertelde ze over haar ervaringen met veranderkundige trajecten in het onderwijs met betrekking tot blended learning en ging ze in op de vraag: hoe kunnen we ons onderwijs verbeteren en meer inzetten op gepersonaliseerd leren? Blended learning is volgens Mariola een manier om activerender en studentgericht onderwijs aan te bieden en op die manier het onderwijs te verbeteren. Desondanks blijft het een lastige taak: er is namelijk niet één recept dat bij alle opleidingen tot een passende mix van ingrediënten leidt. Door samen te ontdekken en experimenteren wordt duidelijk welke ingrediënten passen in de mix van blended learning binnen een bepaalde opleiding.

Experimenteren en van en met elkaar leren

Mariola benadrukt dat iedereen, of je nu de functie van docent, student, adviseur, leidinggevende, ict’er of een andere functie bekleedt, een rol heeft bij de organisatie van blended onderwijs. Het is van belang om iedereen vanaf het begin mee te nemen in het proces. Sámen ontwikkelen, kennisdeling door te experimenteren en zowel van als met elkaar leren zijn daarbij kernelementen. “Technologie biedt kansen om onderwijs te verrijken, maar wij moeten als mens de interactie met studenten aan blijven gaan,” aldus Mariola. Technologie moet een middel zijn om het onderwijs te ondersteunen en verrijken, en niet het doel op zich. De interactie met de student is van essentieel belang om te achterhalen wat de behoeften van studenten zijn en te ontdekken hoe hier – met behulp van ict – op aangesloten kan worden.

Tot slot noemt Mariola: “De optimale mix voor blended onderwijs is niet altijd mogelijk. Wat bij het ene vak of de ene groep wel werkt, werkt bij het andere niet. Maar met een flinke dosis enthousiasme kom je een heel eind. Goed is goed genoeg, zolang je het samen blijft doen.”

Workshops en kennisdeling

Na de keynote verspreidden de opleiders, onderzoekers en ondersteuners zich over de verschillende workshops gericht op leren en lesgeven met ict, die deels verzorgd werden door onderzoekers en medewerkers van het iXperium, maar ook door externe samenwerkingspartners van de HAN. Zo vertelden Natasche Blijleven-Tebbe (onderwijskundige digitaal leren, staf Politieacademie) en Patrick Plum (juridisch docent, basispolitieonderwijs Eindhoven) in hun workshop hoe blended onderwijs vorm krijgt binnen de Politieacademie. Tanja Schrijnemakers en Maurice Hermens, studenten van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL), gaven een workshop over blended leren en Mariola Gremmen lichtte samen met associate lector Digitale Didactiek bij Avans Hogeschool Suzan van Brussel het thema ‘docentenovertuigingen’ bij blended onderwijs toe. Wie meer wilde weten over de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs, kon terecht bij de workshop van Pierre Gorissen (associate lector Leren met ict). Daarnaast konden er podcasts gemaakt worden in de workshop van specialist Leren met ict Hilde Cuppen, lerarenopleider Engels Jenny Rose en leraaropleider Engels Elona Manders en vond er in het iXperiumlab de zogenaamde ‘iXperium Experience’ plaats. Tot slot maakten deelnemers aan de workshop ‘Oefenen van coachen in VR’, verzorgd door het bijbehorende iXperiumdesignteam en the Simulation Crew in samenwerking met iXperium Health, (nader) kennis met het oefenen van coachingsgesprekken met de virtuele cliënt Max.

Changemakers

Het middagprogramma bood studenten een podium om te laten zien hoe zij al het verschil maken tijdens The Walk of Change. Zo toonde studente Aranka van der Cruijsen van de lerarenopleiding Aardrijkskunde hoe ze VR, videogames, aardrijkskunde en CKV aan elkaar verbonden heeft om leren op een andere, actieve en spelende manier mogelijk te maken. Daarnaast gaven Tara Verwer en Inger Rijke, studenten aan de lerarenopleiding, een presentatie over genderdiversiteit in het onderwijs en het belang van inclusief taalgebruik. Marise den Bakker, student Logopedie, vertelde bovendien over haar ervaringen als Logo-maatje, een project waarin logopodiestudenten gedurende twaalf weken de buddy zijn van iemand die als gevolg van niet aangeboren hersenletsel communicatieproblemen heeft.

Als afsluiting van de middag vond een laatste plenaire bijeenkomst plaats en kon er geborreld worden op de Kapittelweg 33. We blikken terug op een interactieve dag waarop opleiders, onderzoekers en ondersteuners zich hebben kunnen verdiepen in blended learning en waarop we middels de inspirerende verhalen van studenten hebben mogen ervaren hoe iedereen in staat is om het verschil te maken.