Leerlingcoaching met VR

Wat is de vraag van de Academie Educatie van de HAN?

De HAN heeft als doel om het onderwijs flexibel in te richten en daarbij zijn de digi- en datavaardige student en medewerker onmisbaar. Daarnaast ligt de nadruk op de rol van de docent, namelijk de docent als coach. Vandaar dat binnen de opleidingen van de Academie Educatie het voeren van coachingsgesprekken nu een prominente plek krijgt. Dit betekent dat de academie de leerlijn coaching meer als centraal onderdeel wil verankeren in het curriculum van de pabo en de tweedegraadslerarenopleidingen (tglo). Een element van de leerlijn coaching is dat aankomende docenten 1-op-1-coachingsgesprekken met een leerling voeren. 

Zorgopleidingen werken met een virtuele cliënt om gesprekken te kunnen oefenen in Virtual Reality (VR). Docenten merken dat studenten hierdoor gemotiveerder zijn om de gesprekken te oefenen, ze meer hebben aan de feedback die ze vanuit deze applicatie ontvangen, ze gemotiveerd zijn om te oefenen om de maximale score te behalen en ze zich beter toegerust voelen om dergelijke gesprekken in de praktijk te voeren. Daarom is het designteam van de Academie Educatie aan de slag gegaan met het ontwerpen van een duurzaam en implementeerbaar leerarrangement waarmee studenten met behulp van VR coachingsvaardigheden tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen oefenen. 

Wat heeft het designteam tot nu toe gedaan?

De leden van het designteam hebben concrete wensen en ontwerpeisen geformuleerd voor het prototype, waarna the Simulation Crew dit prototype heeft ontwikkeld. Vervolgens heeft het designteam diverse sessies georganiseerd om het prototype te testen, onder andere op de academiedag van de AE en op het InScience Filmfestival. Momenteel is het team bezig om de feedback op het prototype te verwerken en de VR-applicatie aan te scherpen. Daarnaast ligt de focus de komende tijd op the big game: het formuleren van ontwerpeisen voor het leerarrangement waar de VR-applicatie onderdeel vanuit moet gaan maken.  

Eerder verscheen over dit designteam een artikel op onze website. In dit artikel is Neeltje van Camp, docent Drama bij de tglo en betrokken bij dit designteam, aan het woord. Nieuwsgierig naar dit artikel? Je vindt het hier

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van het project HAN Open Digital Horizons.