Coachingsgesprekken oefenen met VR bij Academie Educatie

Wat is de vraag van de Academie Educatie?

De HAN, waar de Academie Educatie (AE) onderdeel van uitmaakt, heeft als doel om het onderwijs flexibel in te richten en daarbij zijn de digi- en datavaardige student en medewerker onmisbaar. Daarnaast ligt de nadruk op de rol van de docent, namelijk de docent als coach. Vandaar dat binnen de opleidingen van AE het voeren van coachingsgesprekken nu een prominente plek krijgt. Dit betekent dat de academie de leerlijn coaching meer als centraal onderdeel wil verankeren in het curriculum van de pabo en de tweedegraadslerarenopleidingen (TGLO). Een element van de leerlijn coaching is dat aankomende docenten 1-op-1-coachingsgesprekken met een leerling voeren.

In zorgopleidingen wordt gewerkt met een virtuele cliënt om gesprekken te kunnen oefenen in Virtual Reality (VR). Docenten merken dat studenten hierdoor gemotiveerder zijn om de gesprekken te oefenen, ze meer hebben aan de feedback die ze vanuit deze applicatie ontvangen, ze gemotiveerd zijn om te oefenen om de maximale score te behalen en ze zich beter toegerust voelen om dergelijke gesprekken in de praktijk te voeren. Daarom gaat het designteam van AE aan de slag met het vraagstuk hoe VR een rol kan spelen in het oefenen van coachingsvaardigheden van studenten om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen oefenen.

Wat heeft het designteam tot nu toe gedaan?

Het designteam heeft feedback gegeven op het prototype van het team dat de applicatie ontwikkeld heeft (the Simulation Crew). Daarnaast is het designteam bezig geweest met het vaststellen van de behoeften van deelnemers die moeten gaan werken met het leerarrangement en het formuleren van succesfactoren van het leerarrangement.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van het project HAN Open Digital Horizons.