Coachingsgesprekken oefenen met VR bij Academie Educatie

Wat is de vraag van de Academie Educatie?

De HAN, waar de Academie Educatie (AE) onderdeel van uitmaakt, heeft als doel om het onderwijs flexibel in te richten en daarbij zijn de digi- en datavaardige student en medewerker onmisbaar. Daarnaast is er nadruk op de rol van de docent, namelijk docent als coach. Vandaar dat binnen de opleidingen van de Academie Educatie het voeren van coachingsgesprekken nu een prominente plek krijgt. Dit betekent dat de academie de leerlijn coaching meer als centraal onderdeel wil verankeren in het curriculum van de pabo en de tweedegraads lerarenopleidingen (TGLO). Een element van de leerlijn coaching is dat aankomende docenten 1-op-1 coachingsgesprekken met een leerling voeren.

In zorgopleidingen wordt gewerkt met een virtuele cliënt om gesprekken te kunnen oefenen in Virtual Reality (VR). Docenten merken dat studenten hierdoor meer gemotiveerd zijn de gesprekken te oefenen, ze meer hebben aan de feedback die ze vanuit deze applicatie ontvangen, ze gemotiveerd zijn om te oefenen om de maximale score te behalen en ze zich beter toegerust voelen om dergelijke gesprekken in de praktijk te voeren. Daarom gaat het designteam van de Academie Educatie aan de slag met het vraagstuk hoe VR een rol kan spelen in het oefenen van coachingsvaardigheden van studenten.

Dit iXperiumdesignteam maakt deel uit van het project HAN Open Digital Horizons.