Clustermanagers KION in iXperiumlab Nijmegen

Op 3 november bezochten clustermanagers van KION het iXperiumlab in Nijmegen om samen met onderzoekers Carolien van Rens en Madeleine Hulsen van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict te praten over in hoeverre zij het belang onderschrijven van ict bij spelend en ontdekkend leren. In deze bijeenkomst werd in gegaan op de rol en behoeften van de clustermanagers en welke kansen en zorgen zij zien bij pedagogisch medewerkers.

Aan de aanwezigen werd gevraagd om hun positie binnen de organisatie te bepalen ten opzichte van ict-ondersteuning in de kinderopvang. Zij konden hierbij gebruikmaken van diverse symbolen en figuren. Zo duidde een van de clustermanagers haar positie aan middels een bokshandschoen: “Ik ben een voorvechter binnen onze organisatie als het gaat om ict en ik probeer mijn collega’s in mijn enthousiasme mee te krijgen. Ict moet diepgeworteld raken binnen de diverse locaties; het moet niet afhankelijk zijn van enkele ambassadeurs.” Een ander symbool dat wordt gekozen, is een lopend figuur met een rugzak. “Ik ondersteun verkenning van ict, maar ik vind het wel een zoektocht,” zo licht de clustermanager toe. “Het geeft ook extra belasting. In sommige teams zijn er gewoon heel andere prioriteiten.”

Over het algemeen is er sprake van voldoende draagvlak onder de managers als het gaat om werken met ict. Er zijn sleutelfiguren binnen de organisatie: personen die het voortouw nemen en zich hard maken voor de toepassing van digitale middelen. De clustermanagers zijn het er over eens dat met behulp van ict kinderen enorm geholpen kunnen worden. Zo kunnen verlegen kinderen, of kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, baat hebben bij een digitale buddy die hen veiligheid en comfort biedt.

Er zijn echter ook zorgen. ““Digitale ontwikkeling is onontkoombaar, maar het moet niet te ver gaan. Het mag het buiten spelen en vrije bewegen niet in de weg staan,” aldus een van de clustermanagers. Bovendien krijgen zij soms te maken met ouders die niet willen dat hun kinderen te veel schermtijd krijgen, of ouders die zelf onvoldoende ict-kennis hebben om hun kind(eren) te begeleiden. Daarnaast zijn de verschillen tussen het niveau van ict-vaardigheden tussen pedagogisch medewerkers soms groot en bemoeilijken personeelswisselingen het hanteren van een uniforme werkwijze als het gaat om ict in de klas. Daar komt bij dat niet binnen alle teams ict boven aan de prioriteitenlijst staat, omdat er andere zaken zijn die meer aandacht vereisen. Ook is de ict-infrastructuur niet op alle locaties van KION even goed. Tot slot vragen de clustermanagers zich af: wat is de rol van de pedagogisch medewerker met betrekking tot het bijbrengen van mediawijsheid?

Afsluitend interviewen de deelnemers elkaar over de vraag wat zij nodig om te bereiken wat zij willen. Hieruit blijkt dat de clustermanagers de wens delen om zowel zichzelf als hun pedagogisch medewerkers door een ‘professional’ op locatie getraind te laten worden in de ict-toepassingen toegepast moeten gaan worden. Op die manier wordt gewaarborgd dat de kennis correct wordt overgedragen en kunnen direct eventuele vragen gesteld worden.

De middag heeft zowel de onderzoekers als de clustermanagers van KION meer inzicht gegeven in de ideeën, wensen en behoeften die er zijn over spelend en ontdekkend leren met ict. Daarnaast zijn enkele managers geïnspireerd geraakt door alle bezienswaardigheden in het iXperiumlab zelf. “Ik geloof dat ik binnenkort maar weer eens langskom met mijn kinderen.”

Samenwerking KION Early childhood Innovation center (KEI)

ROC Nijmegen, de HAN en kinderopvangorganisatie KION hebben de handen ineen geslagen in het samenwerkingsverband KEI. In deze samenwerking onderzoeken de genoemde partijen onder andere hoe ict toegepast kan worden bij spelend en ontdekkend leren in de kinderopvang en wat dit vraagt van de verschillende lagen van de organisatie.