Concreet aan de slag met kansengelijkheid

Technologie kan als instrument de kloof in kansengelijkheid helpen dichten, maar ook juist vergroten. Dat maakt het van belang om te kunnen begrijpen hoe deze mechanismen werken en begint bij het in beeld brengen van de ict-competenties bij docenten.

Streven naar kansengelijkheid impliceert streven naar optimale mogelijkheden en voorzieningen voor alle mbo studenten. Een beperking, gebrek aan materiƫle middelen in de thuissituatie of gebrek aan ondersteuning vanuit de omgeving mag hier niets aan afdoen. Technologie kan hierin een faciliterende rol spelen, maar kan juist ook grotere kansenongelijkheid in de hand werken. Met een groeiende rol van technologie in het onderwijs, moet ook ons bewustzijn over de invloed en uitwerking van technologie op kansen(on)gelijkheid vorm krijgen.

Monitoring voor maatwerk

Om kansenongelijkheid te bestrijden, dient maatwerk geleverd te kunnen worden aan studenten. Maatwerk vereist inzicht in de mate waarin ict in de klas toegepast en behandeld wordt. Met behulp van de monitor Leren en lesgeven met ict, ontwikkeld door het iXperium Centre of Expertise Leren met ict, kan in beeld gebracht worden in hoeverre docenten ict-toepassingen inzetten in de klas en hoe vaardig zij zijn op het gebied van onderwijs met ict. Ook worden in de monitor de professionaliseringsbehoeften van docenten bevraagd. De monitor is hiermee een bruikbaar instrument om informatie op te halen die kan helpen bij het behalen van de doelen die opgenomen zijn in de werkagenda mbo 2023-2027.

Senior onderzoeker Bas Kurver van het iXperium Centre of Expertise Leren met ict sprak onlangs met Nick Wildschut over de werkagenda MBO. Lees meer over de werkagenda in het artikel op de website van MBO Digitaal.