Monitor Leren en lesgeven met ict

De monitor Leren en lesgeven met ict is een instrument waarmee besturen inzicht krijgen in het gebruik van ict in het onderwijs en de competenties van leraren op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Door middel van een online vragenlijst geven leraren aan in hoeverre ze gebruik maken van verschillende ict-toepassingen, en in hoeverre zij beschikken over de bijbehorende competenties. Hierbij worden ook vragen gesteld over de mate waarin leraren zich professionaliseren op het gebied van didactisch gebruik van ict en of ze bekend zijn met het iXperium. 

De monitor Leren en lesgeven met ict is gebaseerd op de competenties Leren en lesgeven met ict en onderzoekt periodiek de ontwikkeling van ict-competenties van leraren. Uit onderzoek weten we dat er verschillende competenties nodig zijn om les te geven met ict. We onderscheiden hierbij de eigen ict-geletterdheid, de vaardigheid om les te geven met ict, de visie op het onderwijs en de competentie om te kunnen leren en innoveren met ict. Onderstaande figuur illustreert dit.

De uitkomsten van de monitor geven een beeld van de competenties die ertoe doen als het gaat om de inzet van ict in het onderwijs. De monitor geeft betrokken besturen en onderwijsorganisaties inzicht in hun uitgangspositie en biedt concrete aanbevelingen voor professionalisering. Bij herhaalde afname biedt de monitor bovendien zicht op de opbrengsten van de professionalisering. De monitor is geoptimaliseerd om in elke onderwijssector en doelgroep af te nemen. Besturen, instellingen en scholen kunnen de monitoruitkomsten ook gebruiken voor een benchmark met andere onderwijsinstellingen.

Onderwijsinstellingen die meedoen met de monitor ontvangen een rapport, toelichting op dat rapport en toegang tot een online portal. De resultaten geven een basis voor een professionaliseringsplan en ook inzicht in voorlopers en good practices binnen de eigen organisatie.

Monitor Leren en lesgeven met ict 2023

In 2022 hebben al 32 mbo-instellingen deelgenomen aan de monitor Leren en lesgeven met ict. In samenspraak met MBO Digitaal, het programma ‘Digitaal Bekwaam’ en het iXperium kregen mbo-instellingen die nog niet hadden deelgenomen in 2023 alsnog de kans deel te nemen. De afname, waar in totaal 10 instellingen aan mee deden, heeft plaatsgevonden in het voorjaar.

Wil je meer lezen over de monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo? Bekijk dan deze pagina.

In mei 2023 is tevens de monitor Leren en lesgeven met ict gestart voor de verschillende academies van de HAN. Meer informatie over de afname van de monitor op de HAN, vind je hier.

Publicaties

Op deze pagina kun je alle monitorrapporten bekijken.