Monitor Leren en lesgeven met ict

Het iXperium/CoE heeft een monitor Leren en lesgeven met ict ontwikkeld.

De monitor Leren en lesgeven met ict is gebaseerd op de competentieset Leren en lesgeven met ict en onderzoekt periodiek de ontwikkeling van ict-competenties van leraren. De uitkomsten van de monitor geven een steeds beter beeld van de competenties die ertoe doen als het gaat om de inzet van ict in het onderwijs en worden hiernaast gebruikt als benchmark. De monitor geeft betrokken besturen en onderwijsorganisaties inzicht in hun uitgangspositie en biedt concrete aanbevelingen voor professionalisering. Bij herhaalde afname biedt de monitor bovendien zicht op de opbrengsten van de professionalisering. De monitor wordt zonodig aangepast aan onderwijssector en doelgroep.

Op de pagina publicaties kun je alle monitor-rapporten bekijken door aan de linkerkant op het onderwerp monitor leren met ict te filteren.