Monitor Leren en lesgeven met ict

De monitor Leren en lesgeven met ict is een instrument waarmee besturen inzicht krijgen in het gebruik van ict in het onderwijs en de competenties van leraren op het gebied van leren en lesgeven met ict.


Monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo in 2024

In 2024 vindt er opnieuw een afname plaats. Ook in 2022 en 2023 kregen alle mbo-instellingen in Nederland de mogelijkheid om deel te nemen aan de monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium Centre of Expertise, verbonden aan het lectoraat Leren met ict van de HAN.

Aanmelden voor de monitor Leren en lesgeven met ict MBO 2024 kan via onderstaande link.

Wil je meer lezen over de monitor Leren en lesgeven met ict in het mbo? Bekijk dan deze pagina.


Monitor Leren en lesgeven met ict

Door middel van een online vragenlijst geven docenten aan in hoeverre ze gebruik maken van verschillende ict-toepassingen, en in hoeverre zij beschikken over de bijbehorende competenties. Hierbij worden ook vragen gesteld over de mate waarin docenten zich professionaliseren op het gebied van didactisch gebruik van ict en of ze bekend zijn met het iXperium. 

De monitor Leren en lesgeven met ict is gebaseerd op de competenties Leren en lesgeven met ict en onderzoekt periodiek de ontwikkeling van ict-competenties van docenten. Uit onderzoek weten we dat er verschillende competenties nodig zijn om les te geven met ict. We onderscheiden hierbij de eigen ict-geletterdheid, de vaardigheid om les te geven met ict, de visie op het onderwijs en de competentie om te kunnen leren en innoveren met ict. Onderstaande figuur illustreert dit.

De uitkomsten van de monitor geven een beeld van de competenties die ertoe doen als het gaat om de inzet van ict in het onderwijs. De monitor geeft betrokken besturen en onderwijsorganisaties inzicht in hun uitgangspositie en biedt concrete aanbevelingen voor professionalisering. Bij herhaalde afname biedt de monitor bovendien zicht op de opbrengsten van de professionalisering. De monitor is geoptimaliseerd om in elke onderwijssector en doelgroep af te nemen. Besturen, instellingen en scholen kunnen de monitoruitkomsten ook gebruiken voor een benchmark met andere onderwijsinstellingen.

Onderwijsinstellingen die meedoen met de monitor ontvangen een rapport, toelichting op dat rapport en toegang tot een online portal. De resultaten geven een basis voor een professionaliseringsplan en ook inzicht in voorlopers en good practices binnen de eigen organisatie.

Monitor Leren en lesgeven met ict onder HAN-docenten

In het voorjaar van 2023 is tevens de monitor Leren en lesgeven met ict gestart voor de verschillende academies van de HAN. De rapportage van deze afname vind je hier.

Publicaties

Op deze pagina kun je alle monitorrapporten bekijken.