De rol van schoolleiders bij gepersonaliseerd leren met ict

iXperium deed voor Dynamiek Scholengroep een inventarisatieonderzoek naar de visie, competenties en ondersteuningsbehoeften van hun schoolleiders op het gebied van leidinggeven aan gepersonaliseerd leren met ict. Door middel van een vragenlijst en interviews onder schoolleiders is in kaart gebracht wat hun ambities zijn voor de komende jaren en welke competenties hiervoor nog verder ontwikkeld moeten worden.

Binnen de scholen van Dynamiek Scholengroep zijn al belangrijke stappen gezet op het gebied van gepersonaliseerd leren, zoals de inzet van Snappet om leerlingen op niveau te laten oefenen en zicht te houden op de voortgang, en het voeren van kindgesprekken. Alle schoolleiders willen in de komende jaren het gepersonaliseerd leren verder uitwerken. Hierbij is de ambitie om leerlingen meer zelfregie te geven, zodat zij meer eigenaar worden van hun leerproces. Ook op het gebied van differentiatie willen schoolleiders een verdere ontwikkelslag maken, bijvoorbeeld door groepsdoorbrekend te gaan werken.

Het adaptieve leermiddel Snappet wordt door de meeste schoolleiders gezien als een nuttig middel bij het vormgeven van gepersonaliseerd leren, omdat leerlingen zelfstandig en adaptief kunnen werken en er gewerkt kan worden met individuele leerlijnen. Ook geeft Snappet via de dashboards inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen. Vrijwel alle schoolleiders zien echter nog verbeterpunten in het gebruik van Snappet op hun school, zoals het beter gebruik maken van de data in de dashboards.

Het rapport gaat verder in op de rol en competenties van schoolleiders en geeft aanbevelingen voor verdere ontwikkeling en ondersteuning.