Designteam Ludgerusschool

Onlangs heeft het designteam van de Ludgerusschool de eindevaluatie gehad en het iXperiumdesignteam succesvol afgerond.

Basisschool Sint Ludgerus wilde weten hoe ze leerlingen zelfstandiger kunnen laten werken, op hun eigen niveau en met meer zelfregie. Daarnaast wilde de school bouwen aan een eigen ict-leerlijn. 

De focus binnen de werkhypothese van het iXperiumdesignteam lag op mediawijsheid. Het ging er vooral om dat leerlingen vaardiger worden in informatie zoeken, kritisch informatie verwerken, beoordelen op waarheidsgehalte en bewust worden van mogelijke manipulatie (reclame, nieuws).

Een tweede vraag was hoe kinderen grip kunnen krijgen op de online wereld en hoe ze zich hier veilig in kunnen bewegen. De leerkrachten willen de leerlingen aan het eind van groep 8 deze vaardigheden meegeven, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen als bewuste, digitale wereldburger.

Succesfactoren

Succesfactoren binnen het designproces waren:

  • leerkrachten experimenteren met diverse lessen en mogelijkheden;
  • leerkrachten gingen concreet aan de slag;
  • het proces werd gedragen door het gehele team;
  • het leerarrangement is gespiegeld aan literatuur en theorie├źn;
  • de samenwerking tussen de leerkrachten, mediamentor iXperium Arnhem en onderzoekers van de HAN.

Dit leverde inzicht op in de te gebruiken methodiek mediawijsheid die past bij de visie en het didactisch concept van de school (wat werkt wel en wat werkt niet), een concreet overzicht met betrekking tot leerlijnen mediawijsheid en ict-basisvaardigheden en een aanzet tot het gaan werken met een Digitaal Portfolio.

Dit traject leidt tot mooie vervolgstappen in het bekijken van de ict-geletterdheiddomeinen informatieverwerking, computational thinking en ervaringen opdoen met MijnRapportfolio. Kortom een enthousiast schoolteam in professionele ontwikkeling.

Carlijn Bleumink, Irma Pasman, Sjaak Janssen, Anne Horvers en Theo van Aanholt.