Zelfstandig werken aan informatievaardigheden bij Sint Ludgerus

Wat was de vraag van basisschool Sint Ludgerus?

Op Basisschool Sint Ludgerus wordt vanaf groep 5 gewerkt met de wereldoriëntatie-methode Blink. Hiervoor moeten leerlingen zelfstandig informatie op kunnen zoeken en daarbij ict-middelen in kunnen zetten. De school merkt echter dat men veel energie besteedt aan het uitleggen aan de leerlingen hoe ict-middelen werken en hoe ze iets op moeten zoeken. Men zou willen dat de leerlingen al over dergelijke vaardigheden beschikken als ze naar groep 5 gaan. In de school is daarom een sterke behoefte aan een doorgaande ict-lijn om de initiatieven die de leraren ieder voor zich al ondernemen met elkaar te verbinden tot een leerlijn. Het doel is leerlingen meer zelfstandig te kunnen laten werken, op hun eigen niveau en met meer zelfregie. Daarnaast wil de school bouwen aan de eigen ict-leerlijn. Deze is geïnspireerd op de leerlijn van FutureNL en het Nationaal Mediapaspoort en gebruikt de leerplankaders van SLO.

Wat heeft het designteam gedaan?

Het iXperiumdesignteam begon met onderzoeken wat er binnen de school al met ict gedaan wordt en hoe er aan ict-geletterdheid van leerlingen wordt gewerkt. Naar aanleiding hiervan is gekozen om binnen ict-geletterdheid eerst in te zetten op informatievaardigheden. Er zijn lessen in dit thema ontwikkeld en uitgetest in de school, met succes. In juni 2019 is er voor alle bouwen van de school een onderwijsactiviteit georganiseerd waarin voor de leerlingen zowel informatie- als ict-vaardigheden aan bod zijn gekomen. Daarna heeft het hele schoolteam vergaderd over het onderdeel mediawijsheid van een leerlijn digitale geletterdheid. Er is bekeken in hoeverre de lijn aansluit bij de visie van de school en het voorgestelde niveau. Ook is bekeken wat met betrekking tot mediawijsheid al in het onderwijsaanbod van de school opgenomen is en op welke onderdelen van de leerlijn nog aanvullende arrangementen ontwikkeld moeten worden. Dit leidde tot een arrangement van lessen rondom mediawijsheid.

Wat heeft het designteam opgeleverd?

Het schoolteam merkt dat als de kinderen actief bezig zijn met de materie de betrokkenheid veel groter is. Ook de jongste kinderen kunnen actief bezig zijn met mediawijsheid. Actieve opdrachten geven leerlingen ruimte voor het maken van eigen keuzes en sluiten goed aan bij de visie op leren van de school. De school wil namelijk dat leerlingen actief, onderzoekend en ontdekkend leren. Daarom wordt de leerlijn doorontwikkeld, onder andere met het inbouwen van meer zelfsturing.

Het designteam heeft veel opgeleverd voor de school. Mediawijsheid heeft nu echt een plek in de school. Er zijn ook allerlei nieuwe ideeën met betrekking tot ict-toepassingen in de school ontstaan, zoals het werken met een digitaal portfolio. De activiteiten van het designteam hebben gewerkt als een olievlek als het gaat om leren en lesgeven met ict en het recht doen aan verschillen. Het ontwerpproces heeft ook geleid tot bewustwording. Het schoolteam heeft nu echt een goed beeld van waar ze als school staan met betrekking tot ict-onderwijs en waar men naartoe wil. Het proces wordt gedragen door het hele team van de school. Dat is bijzonder!