Empatische wijken, preventie, nieuwe e-learnings en samen zorg innoveren

Donderdag was de 15e editie van Health Valley. Vanuit iXperium Health stonden we in de HAN-stand met onze ambassadeurs en stage-studenten, onze iXperiumgroep studenten van Interprofessioneel Leren bezocht de lezingen en was op de markt voor inspiratie en om te netwerken en HAN-lectoren gaven mooie presentaties. Wat een inspiratie en mooie ontmoetingen.

Bij de opening gaf HAN-lector Masi Mohammedi een lezing over empatische gebouwen en wijken. Ze presenteerde zich als de bouwvakker tussen de zorgprofessionals. Wat een mooi verhaal heeft Masi, heel inspirerend hoe zij met haar onderzoeksgroepen bij TU Delft en bij het HAN-lectoraat Architecture in Health onderzoek doet hoe gebouwen en zelfs wijken bewoners kunnen ondersteunen. Ze vertelde hoe een gebouw een collega kan zijn voor een zorgprofessional of mantelzorger. Wil je hier meer over weten kijk dan zeker op de site van het lectoraat.

In het openingsprogramma kregen ook de genomineerden van de Zorginnovatieprijs de kans om hun product te pitchen. Wat aan variatie aan innovaties: slimme magneten die chirurgen die niet gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld vaatchirurgie ondersteunen bij endovasculaire ingrepen, een chatbot-fysiotherapeut, een AI die bepaalt voor welke patiënt een immunotherapie een geschikte therapie is, duurzame handschoenen voor ziekenhuizen, een ondersteuningsapp voor mantelzorgers, een VR-toepassing voor revalidatie-oefeningen, een AI die een gesprek van een huisarts automatisch samenvat naar een SOEP-verslag en een AI die vroegtijdig geestelijke of lichamelijke ontwikkelingsstoornissen bij baby’s opspoort. Half april worden de winnaars bekend gemaakt. Je kunt nog stemmen!

Lancering E-learnings, netwerken, samen ontwikkelen en zelf ervaren in stand HAN

In de stand van de HAN konden deelnemers van het Health Valley Event netwerken met onderzoekers, management, docenten en studenten van de zorg- en welzijnopleidingen. Ambassadeurs, kernteam en stagestudenten van iXperium Health vertelden over de aanpak van het iXperium-netwerk en lieten bezoekers zelf ervaren wat de impact is van technologie.

Vanuit de HAN-stand lanceerden we ook de nieuwe e-learnings Borgen Zorgtechnologie. De e-learnings bieden bestuur, management, beleids-, innovatie-, kwaliteits-en projectmedewerkers een gemeenschappelijke taal, werkwijze en rolverdeling. De e-learnings worden mogelijk gemaakt door de branche Verpleging en Verzorging in Midden-Gelderland en zijn ontwikkeld vanuit iXperium Health door HAN University of Applied Sciences en gefaciliteerd door WZW (werkgeversvereniging Zorg en Welzijn) en de Zorgalliantie (kennis- en leernetwerk).

Transitie in zorg en welzijn versnellen

HAN-lectoren Maurice Magnee, Lilian Beijer en Geert Frederix gaven een presentatie over hoe we vanuit de lectoraten de transitie in zorg en welzijn versnellen. De lectoraten werken met hun onderzoeksgroepen aan praktijkvragen, komen met eigen ideeën en doen validatieonderzoek, implementatieonderzoek en actieonderzoek. Daarbij ligt de focus bij de lectoraten op digital health, betrekken ze altijd studenten, doen ze veel onderzoek waarin doelgroepen participeren, onder andere naar mogelijke toekomstbeelden van zorg en welzijn en is er veel aandacht voor implementatiestrategieën. Kijk op de site voor meer informatie over het onderzoek. Lectoraat Technologie voor gezondheidLectoraat Digitale transformatie in de revalidatiezorg.

TIP: Symposium design your life met onder andere professor Sue Fletcher-Watson.

TIP: 20 juni installatie lectoren Lilian Beijer en Geert Frederix