European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL)

Deze week is een groep onderzoekers van Academie Educatie van de HAN op EAPRIL. De conferentie focust op onderzoek dat in de praktijk en door mensen uit de (onderwijs)praktijk wordt uitgevoerd op het gebied van leren en innovatie. Vanuit het iXperium geven onze onderzoekers deze week presentaties over onderzoek uit ons netwerk.

De onderzoekers gaven presentaties, workshops en posterpresentaties. We lichten er een paar uit. De links in de tekst verwijzen naar informatie over deze onderwerpen.

Werken in iXperium Designteams

Daphne Ariaens en Nieske Coetsier gaven de eerste presentatie vanuit het iXperium-netwerk met als titel Transformative learning in collaborative teams designing technology learning arrangements. Ze vertelden wat iXperiumdesignteams zijn, hoe je in een iXperiumdesignteam werkt en het onderzoek wat we doen over het werken in iXperiumdesignteams.

Raamwerk Docentcompetenties onderwijs met ict

Onderzoeker Dana Uerz gaf tijdens de workshop met als titel Raising Awareness for and pioritizing teachers digital competences for future proof education toelichting bij een interactieve werkvorm die ontwikkeld is om bewustzin te creëren over competenties van leraren. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek in verschillende groepen waarbij ze aangaven welke competenties elke leraar zou moeten bezitten, van welke het voldoende is als de competentie binnen een groep leraren aanwezig is en van welke competenties het voldoende is dat er binnen de organisatie collega’s zijn met die erover beschikken. De deelnemers waren enthousiast. Ondanks dat de sessie aan het eind van de dag was gaven deelnemers aan dat ze heel veel energie hadden gekregen van de sessie en zelf met het raamwerk en de werkvorm aan de slag willen gaan.

What does AI in Education mean for and student competences?

Tijdens de sessie ‘ChatGPT Monster of Angel?’ vertelden Ning Ding en Petra van Heugten van de Hanzehogeschool over hun onderzoek naar studentpercepties van het gebruik van ChatGPT. Johan Smarius van Avans besprak daarna de kansen en bedreigingen van generatieve AI. Associate lector Leren met ict, Pierre Gorissen ging tenslotte dieper in op wat het gebruik van AI in het onderwijs vraagt van docenten en studenten. In onderwijscontext is het belangrijk dat we rondom de inzet van AI en data nieuwe rollen van stakeholders in onderwijs identificeren en ondersteunen. Dat we ervoor zorgen dat de rol van docenten niet uitgehold wordt. Het is belangrijk om kennis en ervaring te verzamelen over waar AI onderwijs verbetert en verrijkt. Ook ethische vraagstukken en bijvoorbeeld privacy zijn belangrijk om aandacht te geven. Pierre vertelde over het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) van waaruit in samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven onderzoek gedaan wordt naar de inzet van AI in het onderwijs. Het professionaliseren van docenten omvat meer dan het alleen leren hoe een tool werkt, ze moeten weten hoe het in het onderwijs in te zetten én ze moeten studenten leren hoe ze omgaan met AI en data.

Belangrijke boodschap van Pierre aan de deelnemers was dat, hoezeer ze wellicht ook denken dat studenten en leerlingen al heel veel van AI weten, zij als docenten, ouders, volwassen nog steeds de verantwoordelijkheid hebben om hen te leren hóe ze dat het beste doen.

Competenties voor schoolleiders

Onderwijsleiders spelen een cruciale rol bij het stimuleren van complexe innovatieprocessen met ict. Ze weten niet altijd hoe ze teamleden kunnen motiveren, ruimte bieden voor professionele ontwikkeling en hun team kunnen ondersteunen bij het verwerven van digitale vaardigheden. Om innovatieve manieren van lesgeven en leren met ict te stimuleren moeten onderwijsleiders nieuwe competenties leren. Het iXperium ontwikkelde (naast een competentieset met onderbouwing) een evidence-based training voor schoolleiders. Associate lector Mariola Gremmen en onderzoeker Tanja van Grinsven vertelden over de ontwikkeling en uitvoering van het professionaliseringstraject voor leidinggevenden. Bij de eerste uitvoering deed een groep van leidinggevende vanuit verschillenden onderwijssectoren mee. Het idee was dat ze van elkaar zouden leren als ze vanuit een andere sector kwamen. In praktijk vonden de deelnemers het lastig om de theorie te vertalen naar hun eigen context. In een twee uitvoering werkten de deelnemers meer in groepen met collega’s uit de dezelfde sector waardoor dit makkelijker was. Ook vonden deelnemers in de eerste uitvoering alle informatie die ze kregen een overload. In de tweede uitvoering stonden niet de inhoudelijke artikelen maar de leeractiviteit centraal. Aansluitend was er een rondetafelsessie waar de deelnemers met behulp van kaarten met de verschillenden competenties voor leidinggevende met elkaar in gesprek gingen over competenties voor leidinggevenden. Het werd een levendig gesprek met veel vragen, maar ook veel inzichten.

Gepersonaliseerd leren met ict in het mbo

Onderzoeker Wouter Rijke en lector Marijke Kral vertelden in deze sessie over onderzoek in de MBO Onderzoekswerkplaats Leren met ict. Met de oprichting van de MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in 2018 kozen we voor een nieuwe en innovatieve vorm van samenwerking met een groep van vijf mbo’s, de HAN, IVA Onderwijs en de Universiteit van Tilburg. Het project kreeg financiële steun van de Nationale Onderzoeksorganisatie (NRO). De partners hadden de gedeelde wens om te onderzoeken hoe zij gepersonaliseerd leren met ict in het middelbaar beroepsonderwijs konden vormgeven en implementeren en te ontdekken wat dit van docenten en leerlingen vraagt. Hoewel de complexiteit van de innovatie groot was, heeft de samenwerking geleid tot verbeteringen van de professionele ontwikkeling van verschillende spelers in de onderwijsorganisaties, was er verbinding en creëerden we inspirerende leerruimtes om te experimenteren met ict.

Teambuilding en Belfast verkennen

En als je dan met een grote groep collega’s een aantal dagen in een stad als Belfast bent dan neem je natuurlijk ook de tijd om de rijke historie van de stad beter te leren kennen en zeker ook om elkaar nog beter te leren kennen. We kregen op de eerste dag een indrukwekkende rondleiding door het roerige verleden van de stad. De tegenstelling tussen de katholieke en protestante bevolkingsgroepen bestaat sinds lang. The Troubles tussen 1960 en 1997 vroegen veel (vaak ook onschuldige) slachtoffers. Bijzonder om door de wijken en straten te lopen die je kent vanuit nieuwsberichten, met alle verdrietige verhalen over slachtoffers van de strijd. Indrukwekkend was Bombaystreet waar de IRA werd geboren. En om de muur te zien die de wijken van elkaar scheidt om conflicten te vermijden. De muur en ook gebouwen in de stad zijn rijk versierd met zogenaamde Murals. Sinds de wapenstilstand uit 1997 is het aantal gewelddadige uitbarstingen sterk gedaald en is er hoop op blijvende vrede. De gids benoemde het mooi “we don’t live in peace, we live in harmony’. Sinds die tijd heeft Belfast een groei doorgemaakt, met veel investeringen in het centrum. Zoals het nieuwe Titanicmuseum, wat het trieste verhaal vertelt over de andere ’terrible T van de stad’.

Gelukkig gaf het programma ook genoeg ruimte voor vrolijke activiteiten voor de teambuilding zoals het EAPRIL-diner in het prachtige gemeentehuis, de kerstmarkt en uiteraard ook de Ierse pubs.

Alle presentaties op EAPRIL

  • Transformative learning in collaborative teams designing technology enhanced learning arrangements (Nieske Coetsier, Daphne Ariaens)
  • Raising awareness for and prioritizing teachers‘ digital competences for future-proof education (Pieter van Rooij, Dana Uerz, Manon van Zanten, Hilde Cuppen)
  • Attention Please! Digital Literacy in Primary Education Not Receiving Sufficient Attention (Bas Kurver, Tineke Paas)
  • Digitalization in Education: Competencies and Challenges in Teaching with and about ict (Bas Elsendoorn, Carolien Van Rens, Bas Kurver, Marloes Timmermans, Tineke Paas)
  • A framework for leading educational innovation with technology in vocational and higher education (Manon van Zanten, Dana Uerz, Mariola Gremmen)
  • What does AI in Education mean for and student competences? (Pierre Gorissen)
  • Professionalization for education leaders to effectively lead educational innovations with ict (Pieter van Rooij, Mariola Gremmen, Tanja van Grinsven)
  • Personalized Learning with ict: A Collaborative Effort between Vocational and Higher Education (Wouter Rijke, Manon van Zanten, Marijke Kral)
  • Bridging the Research Practice-Gap with Dashboard Results (Carolien Van Rens, Marloes Timmermans)

Lees ook de blog van de winnaars van de Best Poster Award