Gaank! Vaart maken in het mbo

29 en 30 september was de 46e conferentie MBO Digitaal met als motto Gaank is alles, oftewel we willen vaart maken! HAN-lector Marijke Kral gaf 30 september een key-note over de uitkomsten van de mbo monitor Leren met ict en de betekenis hiervan voor de sector. Onderzoekers Bas Kurver en Carolien van Rens namen in een workshop deelnemers mee in het landelijke onderzoek, de resultaten, de werkwijze en de vertaling van de monitorresultaten naar acties in de eigen organisatie.

Begin 2022 heeft het iXperium Centre of Expertise Leren met ict de Monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen in het mbo, in samenspraak met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Weteschap, de MBO Raad, MBO Digitaal en het programma Doorpakken op Digitalisering. Het is een landelijke meting waaraan 32 mbo-instellingen deelnamen. Sommige van de deelnemende mbo-instellingen werken al langer samen met het iXperium; voor hen was het al het tweede of zelfs derde meetmoment. Het grootste deel van de instellingen deed voor het eerst mee. In deze monitor werden onderzoeksgegevens van ruim zesduizend docenten verzameld.

Workshop Bas Kurver en Carolien van Rens