Gepassioneerde leraren die het verschil maken voor hun leerlingen

15 september ontvingen de eerste studenten van de master Ontwerpen van Eigentijds Leren hun diploma. Een bijzondere opleiding die ontwikkeld is in een krachtige samenwerking in de driehoek onderwijs-opleiding-onderzoek.

Negentien leraren zetten in 2019 de stap om de tweejarige Masteropleiding te starten. En wat een ontwikkeling maakten deze leraren door tijdens de opleiding. Doel van de opleiding is om juist een masteropleiding te verzorgen die leraren die les willen blijven geven naar een hoger niveau te tillen. De focus ligt op visievorming, pedagogisch en didactisch handelen, ontwerpen en organiseren van eigentijds onderwijs, monitoren en evalueren van (leer)opbrengsten ,leren en lesgeven met ict en praktijkgericht onderzoek.

De leraren ontwikkelden stuurkracht en veranderkracht. Ze weten hoe ze ict didactisch en onderwijskundig kunnen inzetten in hun onderwijs. Ze kunnen het onderwijs kwalitatief ontwikkelen en blijven werken aan het beste onderwijs voor hun leerlingen.

Stuurkracht van leraren

Lector Helma Oolbekkink spoorde de studenten aan om de ruimte te pakken om onderwijs te blijven ontwikkelen. “Blijf kritisch, blijf ruimte zoeken en stem af met anderen. Leerlingen leren van leraren die zelf ook vragen blijven stellen”. Afstudeerder John van de Graaf “De kennis uit de MOVEL rondom stuurkracht en professionele identiteit heeft mij geholpen om kritisch naar mijn eigen rol in het schoolteam te kijken. Waar sta ik, hoe kom ik over en hoe zorg ik dat ik collega’s in hun kracht zet waardoor doelstellingen behaald worden?”.

Uitdagende baan voor ambitieuze leraren

Bestuurder Lia van Meegen van Stichting Groeisaam Primair Onderwijs complimenteerde de studenten met hun lef en inzet. “Als bestuurder heb je de uitdaging om mogelijkheden te scheppen voor medewerkers die ambities hebben. Hoe zorg je ervoor dat mensen die lesgeven als passie hebben zich uitgedaagd blijven voelen. Deze master is een stap in het behouden van deze ambitieuze leraren”.

Van Meegen benoemt ook het ontstaan van de master. “Het begon bij een leraar die een master wilde doen die over lesgeven ging maar die bestond niet. Net op dat moment was er de Teambeurs Primair onderwijs, een subsidie die schoolbesturen de mogelijkheid gaf om zelf een opleiding te ontwerpen.” Mede-initiatiefnemer Marinus Janssen Steenberg vertelt dat, doordat het bestuur al een samenwerkingsverband had met iXperium Centre of Expertise Leren met ict, er al korte lijnen waren naar zowel collegaschoolbesturen als naar de lerarenopleidngen van de HAN en de HAN-lectoraten. Janssen Steenberg pakte samen met Hennie Komduur en Marijke van Vijfeijken vanuit de HAN de handschoen op, maakten een plan, ontving de subsidie en in 2019 startte de eerste studenten. Naast de subsidie investeerde de HAN in de ontwikkeling van de masteropleiding. De schoolbesturen investeerden in hun medewerkers en garandeerde daarmee dat de opleiding kon starten met een eerste groep masterstudenten. Elf studenten zijn nu afgestudeerd. En intussen volgen 21 studenten het tweede studiejaar en startte in september 2021 35 studenten met de masteropleiding.

Competent met leren met ict op masterniveau

Lector Marijke Kral was samen met haar team vanuit iXperium Centre of Expertise leren met ict (en het lectoraat leren met ict) nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding en is met haar team ook nauw betrokken bij de uitvoering. “Wees trots op jezelf” gaf ze de net afgestuurde leraren mee. “Jullie ontvangen naast je masterdiploma ook een certificaat dat je op masterniveau competent bent met Leren met ict, en dat is uniek in Nederland. Je bent niet opgeleid om adviseur worden maar om zelf ict pedagogisch en didactisch ict in te zetten in je onderwijs. Jullie leiden leerlingen op die ict-geletterd zijn. Veel collega’s in het land kijken mee. Voor deze opleiding hebben we mastercompetenties geformuleerd. Je ontwikkelt niet alleen onderwijs, maar kunt ook vanuit wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke relevantie onderbouwen wat je doet. Er is veel behoefte in het onderwijs aan leraren die doordacht kunnen bijdragen aan het optimaliseren van leren en lesgeven met ict. En er is behoefte aan rolmodellen. Jullie zijn die rolmodellen. Blijf ook dat rolmodel en blijf de verbinding maken, met elkaar en met onderzoekers. En deel niet alleen je successen maar ook je vragen of uitdagingen, daar leren we van. Je kunt altijd bij ons terecht voor feedback, kennis of advies. Samen zijn we een community rondom leren en lesgeven met ict.”

Deze leraren maken eigentijds leren waar

En dat deze studenten betrokken studenten waren en gedreven leraren zijn bleek wel bij de uitreiking van de diploma’s. De studenten kregen prachtige complimenten van hun begeleiders, voor hun gedrevenheid, voor hun harde werk, dat ze ondanks coronaperikelen toch hun studietempo hielden, voor doorzettingsvermogen en hun creativiteit. Een aantal studenten had een 9 voor hun afstudeeropdracht en één student studeerde zelfs cum laude af.

Meer informatie over de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren

Zelfsturing van leerlingen en leergesprekken vanuit data – ervaring van een student

Lectoraat Leren met ict

Lectoraat Meervoudige Professionaliteit van Leraren

Lectoraat Eigentijds Beoordelen en Beslissen

Het initiatief voor de Master Ontwerpen van Eigentijds leren (MOVEL) is genomen door Stichting Groeisaam waarbij de besturen van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG), Optimus en Flores Onderwijs zich hebben aangesloten. Leraren uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen aan de master deelnemer. De MOVEL is ontwikkeld door een ontwikkelteam uit primair onderwijs, Lerarenopleiding (HAN Pabo en de Tweedegraads Lerarenopleidingen) en drie lectoraten van Academie Educatie van de HAN. Deze nieuwe master speelt in op de sterke behoefte aan meer kennis over onderwijsvernieuwing, stuurkracht van de leraar, omgaan met diversiteit, gepersonaliseerd leren en de rol van ict daarbij.