Gepersonaliseerd leren in de Solo van Rijn IJssel

“Zo’n dag gun ik elk onderwijsteam, om samen met studenten, docenten, i-coaches, onderzoekers en onderwijskundig adviseurs onderwijs te ontwikkelen. Met elkaar inzichtelijk maken op welke manier studenten in verschillende fasen van het leerproces het beste leren en hoe docenten, werkveld en ICT daarbij kunnen ondersteunen. Ik verwacht dat we met de ervaring van deze Challenge beter zicht krijgen over samen ontwikkelen van een optimale mix van leervormen.” Klaske Smit, Projectleider Leren & Lesgeven met ict, is enthousiast over de bijeenkomst van de MBO Challenge 2030.

Associate lector Mariola Gremmen: “Vandaag ontwerpen we echt samen met studenten, docenten, onderwijskundigen, ict-ers en onderzoekers gepersonaliseerd onderwijs met ict. Het is nog leerzamer en dynamischer dan we ooit hebben durven hopen. Met enthousiaste studenten die vorig jaar het vak hebben gehad (solo bij theater opleiding) en studenten die het vak gaan krijgen na de zomer. “

Dinsdag 4 juni was de eerste bijeenkomst van het project Solo van de mbo Challenge 2030. Studenten van de opleiding Acteur Theater van Rijn IJssel ontwerpen met onderzoekers van de HAN (iXperium Centre of Expertise Leren met ict) en docenten van Rijn IJssel en ROC Nijmegen nieuw gepersonaliseerd onderwijs en onderzoeken waar de inzet van ict meerwaarde biedt.

De bijeenkomst startte met korte presentaties van Associate Lector Mariola Gremmen, onderzoekers Kirsten de Ries en Irma van der Neut. Jelle van den Broek, directeur van het Innovatie Lab van Rijn IJssel vertelde over de mogelijkheden en kansen die AI biedt en uiteraard ook de bijbehorende aandachtspunten. Daarna maakte de groep een tijdlijn van het proces hoe ze tot een solovoorstelling komen. In een kwadrant met keuzes tussen ‘wat wil je wel en wat niet’ en ‘waar kan ict een middel zijn en waar niet?’ verzamelden we veel ideeën. Daarna vulden we de tijdlijn aan met werkvormen die je kunt inzetten in het onderwijs.

Er was ook ruimte om zelf te ervaren wat de toegevoegde waarde kan zijn van een gesprek met Chat GPT. In de film zie je een mooie reflectie op die ervaring van student Jet Heijmeijer.

Liever feedback dan een cijfer

Studenten krijgen liever feedback dan alleen een cijfer. Een cijfer zien ze als een competitie. De aanpak waarbij je feedback krijgt gaat meer om de vraag “hoe kan ik mezelf verbeteren?”. Het team gaat aan de slag met samen lerend kwalificeren. Dat is niet iets wat specifiek in het curriculum zit maar het is een manier van werken. Het zegt iets over de band die docenten en studenten samen opbouwen.

Volgende keer gaan we concreet bekijken waar, hoe en of we alle ideeën een plek kunnen geven in het onderwijs.