Gepersonaliseerd leren met meer regie voor leerlingen

Ruim vijftig leraren, schoolleiders, onderzoekers en andere onderwijsprofessionals deden mee met de kennisdeelbijeenkomst van de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.

Verschillende deelnemers in de onderzoekswerkplaats presenteerden de eerste resultaten en inzichten. Op indivdueel niveau kregen leerlingen van de groepen die meedoen, meer zelfregie op hun eigen leerproces, leraren kunnen beter inspelen op verschillen tussen leerlingen, leraren krijgen inzicht in de mogelijkheden van de inzet van ict en de gevolgen hiervan voor de schoolorganisatie. Met deze inzichten kunnen de leraren onderbouwde keuzes maken voor de inrichting van het onderwijs. Door positieve ervaringen en opbrengsten hebben leraren ook een positieve houding ten aanzien van gepersonaliseerd leren met ict.

Het is mooi om te zien dat leraren en schoolleiders van verschillende scholen samenwerken en kennisdelen. De deelnemende scholen kwamen vanuit verschillende vragen met een andere invalshoek op gepersonaliseerd leren naar de bijeenkomst.

Andere organisatie en ander gedrag van leraar en leerlingen

Op schoolniveau zien we dat er ander gedrag is. Er ontstaan nieuwe werkwijzen met betrekking tot gepersonaliseerd leren en zelfregie van leerlingen. Ook de ict-infrastructuur vraagt om veranderingen. Welke hardware schaf je aan en welke digitale leermiddelen en methodes heb je nodig?

Over de eerste ervaringen van de deelnemers verschijnt binnenkort een publicatie. In de afgelopen periode zijn er metingen gedaan bij leerlingen met betrekking tot motivatie en zelfregulatie. Binnenkort zijn de resultaten van deze meting ook beschikbaar voor de deelnemende scholen. Op basis hiervan kan de vervolg-aanpak op de scholen verder worden aangescherpt.

Ervaringen uit de iXperiumdesignteams van de onderzoekswerkplaats

In het plenaire deel van de bijeenkomst vertelden vier deelnemers over hun ervaringen. Voorafgaand aan de bijeenkomst interviewden we Bas Collignon en Linda van Summeren. Luister naar hun ervaringen in de onderzoekswerkplaats.

Marc Coolen, leraar op bs ’t Vossenhol, mediamentor en student bij de Master Ontwerpen van Eigentijds leren (MOVEL) presenteerde de resultaten van zijn onderzoek binnen het  iXperiumdesignteam. De vraag waarmee hij met zijn iXperiumdesignteam aan de slag ging was “Hoe geef je leerlingen meer regie tijdens de rekenles?”. De leerlingen van deze school kunnen nu kiezen of ze wel of niet instructie volgen. Belangrijk is dan dat die leerlingen inzicht hebben in wat ze nodig hebben. Wat willen ze leren, wat hebben ze daarvoor nodig, wie hebben ze nodig en wanneer? Leerlingen bespreken dit met hun leraar. Belangrijk is dat de leraar hier ook de juiste vragen stelt. Om zowel de leraar als de leerlingen te ondersteunen ontwikkelde Marc in google forms een logboekapp. Leerlingen krijgen hiermee inzicht in wat ze willen bereiken en waar ze staan. De leraar krijgt inzicht in bijvoorbeeld wie instructie wil volgen.

Mooi is het dat in coronatijd leraren maar ook ouders meer inzicht kregen in de leerdoelen van hun leerling / kind. Ouders vonden het prettig dat ze ook meer leerden denken in leerdoelen. Zeker in coronatijd waarin ouders de kinderen begeleiden is dat een prettig inzicht.

Kirsten de Ries vertelde over haar ervaringen als onderzoeker in de onderzoekswerkplaats. Zij ziet hoe de deelnemers in de onderzoekswerkplaats de modellen die in onderzoek zijn ontwikkeld zoals het actantenmodel bij hun ontwerp gebruiken. Hier zie je dat werken in de driehoek werkt. Studenten van de masteropleiding MOVEL, leraren, onderzoekers, schoolleiders, mediamentoren, Pabo-docenten en vaak ook studenten van de Pabo werken samen aan hetzelfde doel.

Workshops

In de workshops kregen de deelnemers presentaties over het onderzoek van de leraren die de master MOVEL volgen en met hun school deelnemen aan de onderzoekswerkplaats. Wat veranderde er in hun manier van lesgeven en organisatie van het onderwijs, welke ict-toepassingen hebben ze ontwikkeld. Een tweede workshop ging in op de empathische school. Hoe kun je het leren van leerlingen beïnvloeden met de vormgeving van het schoolgebouw. De derde workshop ging over learning analytics. Wat voor analyse kun je doen, welke data zijn beschikbaar? Welke toepassingen zijn er op dit moment in Nederland beschikbaar? Hoe kun je als leraar werken met data? In de workshop bleek dat er nog weinig ervaring is bij de deelnemers. Onderzoeker Anne Horvers presenteerde onderzoek naar toepassingen waarmee leerlingen zelf ook inzicht krijgen in hun eigen prestaties.

Deze week voegen we de andere presentaties van de workshops toe aan dit verslag.

Op onze site vind je alle publicaties vanuit de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict in het primair onderwijs.