Inspiratie vanuit SxSW

Donderdag 19 mei kwamen de collega’s die in maart op innovatiefestival SxSw zijn geweest weer bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst.

In maart hadden ze in Austin Texas een week vol inspiratie en ruim de kans om te netwerken, om te verkennen waar iedereen mee bezig is en elkaar beter te leren kennen. Welk effect heeft deze reis op het onderwijs binnen de HAN? Hoe gaan we de inspiratie, opgedane kennis en het bredere netwerken inzetten om het onderwijs en de vakgebieden waar we voor opleiden te innoveren? Welke acties zetten we uit met het netwerk? En hoe verbinden we de inspiratie, ervaringen, kennis en activiteiten van dit netwerk aan de andere collega’s binnen (en buiten) de HAN?

De deelnemers zagen ook voordelen in het feit dat ze deze reis samen maakten. Docenten, onderzoekers, projectleiders en managers vanuit verschillende academies leerden elkaar beter kennen en maken nu plannen om samen onderwijs te innoveren en verrijken met ict en technologie.

Hieronder benoemen we een aantal onderwerpen die opvielen op SxSW en waar het netwerk de komende tijd gerichte actie, op wil zetten, pilots wil starten en onderzoek wil doen naar het effect.

Virtueel klaslokaal

Met technieken als real time volumetric capture kun je ruimtes filmen en direct vertalen naar een virtuele kamer in 3d. Je krijgt dan dus niet een 2d-film maar echt een beeld wat je in 3d- kunt zien en ook de afmeting van ruimte komt dan exact overeen met de werkelijke ruimte. Kunnen we hiermee bijvoorbeeld virtuele klaslokalen maken? Gaat dat ook echt makkelijk als het klinkt? Wat zijn daar dan voordelen van voor het onderwijs? En wat vinden onze docenten en studenten daar dan van? genoeg vragen om er eens een test mee te doen volgens de deelnemers.

Virtueel samenwerken en overleggen

We kunnen met technieken als teams, zoom en google goed online samenwerken. Maar hybride overleg of samenwerken is nog wel een uitdaging. Iedereen die wel eens online heeft meegedaan aan een fysieke bijeenkomst weet dat het lastig is om dan goed aan te sluiten. Als je pech hebt ben je de laptop in een hoek van de ruimte en moet je moeite doen om te laten zien dat je je virtuele hand opsteekt om iets te mogen zeggen. Hoe kunnen we mensen die online meedoen in een vergadering of projectbijeenkomst beter betrekken en ook beter zichtbaar maken in de fysieke ruimte? Zou zo’n virtuele ruimte daar bij kunnen helpen? Moet iedereen een VR-bril op? Dat klinkt niet fijn. Wat zijn dan de opties die we hebben? Voor teams hadden we bv de conference rooms binnen de HAN. Die zijn er nu niet meer. Maar die oplossing met 2d-schermen gaf toch meer verbinding tussen twee groepen mensen die op afstand samenwerken. Wat kunnen we nog met die ervaring doen? Ook dit is een vraag die we verder willen uitdiepen.

Fysieke ruimtes die ict, technologie en virtuele tools en toepassingen ontsluiten

De deelnemers bezochten deze middag ook de nieuwe praktijkruimte van de opleiding Verpleegkunde. Hier kunnen docenten technologie en ict ervaren hoe ze ict en technologie optimaal kunnen inzetten in hun onderwijs. Ruimtes als deze praktijkruimte en uiteraard ook de iXperiums binnen de HAN zijn plekken waar we zowel studenten als collega’s kunnen inspireren, waar ze zelf kunnen ervaren wat ict en technologie voor kansen en mogelijkheden biedt in onderwijs zorg welzijn en sport, waar ze kunnen experimenteren en uiteindelijk ook zelf onderzoek kunnen doen of onderwijs of toepassingen kunnen ontwerpen. Daarnaast zijn deze fysiek plekken ook belangrijk als je studenten en collega’s vanuit verschillende ervaring, achtergrond en vakgebieden elkaar wilt laten ontmoeten en ze wil stimuleren om mulitdisciplinair samen te werken.

Virtueel activeren

Met een combinatie van VR en gamification kun je studenten beter activeren. Werkt dat voor ons ook? Hoe zetten we dat in binnen de HAN. Kunnen we de groepen die nu bezig zijn met VR en AR of gamification met elkaar verbinden? En hoe onderzoeken we dan de meerwaarde daarvan?

Hoe ga je om met de online wereld waar we in leven?

Bij de opleidingen binnen Social Work is veel aandacht voor de online wereld waar jongeren dagelijks leven. Online is er ander gewenst en ongewenst gedrag. Een van de deelnemers zag ook een link naar onze democratie. Wat doet bijvoorbeeld fake news met onze democratie? En voel je nog wel democratie met zoveel onduidelijkheid om je heen? Zitten er ook biasses in onze opleidingen? Wie sluiten we uit, welke vooroordelen brengen we zelf mee? En wat is daar dan de positieve of negatieve rol in van ict en technologie?

Mediawijsheid

Een thema wat op SxSW veel aandacht kreeg en wat ook in deze groep een belangrijk thema is, is mediawijsheid. Hoe mediawijs zijn medewerkers als docenten, onderzoekers, ondersteuners of management? En hoe mediawijs zijn onze studenten? Als hogeschool zijn we verantwoordelijk dat studenten mediawijs en data- en digivaardig zijn als ze hun diploma krijgen. Dat vraagt ook veel van onze docenten, onderzoekers, ondersteuners en management. Welke colleges of lesmaterialen zijn er al binnen de HAN die we op dit thema breder kunnen inzetten?

Onderzoekers van het iXperium die betrokken zijn bij de Monitor Leren met ict merken dat bij monitoringonderzoek onder docenten in primair onderwijs en mbo, docenten hun eigen mediawijsheid en data- en digitale vaardigheden lager inschattten dan een paar jaar geleden. Een werkgroep van dit netwerk start met het maken van een aanzet van een document wat HAN-docenten kunnen gebruiken als ze gaan werken aan de mediawijsheid van studenten en aan hun vaardigheden met betrekking tot inzet van ict, bijvoorbeeld bij het zelf maken van media.

Bij de ontwikkeling van interventies in het onderwijs is het ook goed om bij dit thema te kijken wat de collega’s van de studiecentra al aanbieden. Zij verzorgen voor een groot aantal studenten trainingen hoe je betrouwbare informatie kunt zoeken en vinden.

Technologie in vakgebieden

Hoe kan ict en technologie de vakgebieden waarvoor we opleiden verbeteren? Als voorbeeld werd genoemd een onderzoek met een motion capture suite waarbij een parkinsonpatient in zo’n capture suit badminton speelt. Het pak signaleert hoe je beweegt en onder andere ook hoe hard je slaat. Tweedejaarsstudenten van het sparkcentre van iXperium Health zijn betrokken bij dit onderzoek. Zowel de patiënt als onderzoekers waren verbaasd over de kracht van de patiënt. Dat gaf deze patiënt meer zelfvertrouwen. Voor veel partijen is het interessant om te zien wat badminton doet voor mensen met parkinson. Patiënten zelf krijgen meer zelfvertrouwen als ze bewegen en zien wat ze nog wel kunnen. Omdat er weinig sporten zijn die positieve effecten hebben op mensen met deze ziekte zijn bijvoorbeeld ook gemeenten en artsen geïnteresseerd in het onderzoek. (12 juni presenteren de studenten van het sparkcentre van iXperium Health in iXpitch de resultaten van hun onderzoek).

Krachtig netwerk

De inspiratiereis geeft het brede netwerk van het iXperium een mooie impuls. De deelnemers vanuit het hbo zijn een welkome aanvulling op het netwerk. Met de plannen die deze middag zijn gemaakt hebben we hopelijk over een tijdje een aantal inspirerende voorbeelden die laten zien hoe ict en technologie onderwijs verrijken en gepersonaliseerd leren mogelijk maken binnen het hbo.