Interactief digitaal leren, VR-sessies begeleiden en hologrammen en 3d-ruimte ontwerpen

In het iXperiumnetwerk werken we samen met mensen in vanuit verschillenden disciplines. We leren samen en van elkaar, inspireren elkaar en ontwikkelen ook samen nieuwe producten. De afgelopen vijf maanden liep Vincent Stoffelen stage bij iXperium Health. Zo leuk om weer een student van de opleiding Communication Multi Media Design voor een lange periode in huis te hebben. En wat een geweldige producten heeft Vincent gerealiseerd.

De stage startte met de vraag hoe je met digitale media studenten een interactieve ervaring kunt geven waarin je ze informeert over de meerwaarde van zorgtechnologie. Hij maakte een plan, deed onderzoek en ontwikkelde uiteindelijk een digitale game waarin twee spelers vanuit verschillende rollen media in de playground kunnen leren kennen. De ene speler is de patiënt of cliënt, de ander is de zorgverlener. Door de studenten in tweetallen te laten werken, vanuit verschillende rollen naar een product te laten kijken en met elkaar in gesprek te gaan, leren ze om vanuit een andere hoek naar toepassing en impact te kijken.

Het resultaat is een mooie aanzet voor een tool die studenten en docenten kunnen inzetten in de playground van iXperium Health. De komende periode gaan we deze tool testen met studenten en doorontwikkelen.

Inspiratiesessies laaggeletterdheid en events

Vincent heeft ook verschillende inspiratiesessies ondersteund waarbij deelnemers een situatie kunnen oefenen in virtual reality. Hij begeleide de deelnemers en gaf uitleg over doel en werking. Verschillende interne en externe doelgroepen maakten kennis met de app Laaggeletterdheid (bespreekbaar maken van laaggeletterdheid) en de VR Intake (oefening in gespreksvaardigheden). Vincent was bijvoorbeeld in de bibliotheek Huis van Cuijk, liet medewerkers van de opleidingen van Academie IT en mediadesign kennis maken met deze VR-toepassingen, had een actieve rol bij Expeditie Next in Zutphen waar veel gezinnen met kinderen kwamen en gaf in de stand van de HAN op Health Valley informatie en uitleg aan professionals in zorg en welzijn.

Hologrammen en 3d-print

Je zou het niet meteen denken maar een ontwerp voor een hologram en een ontwerp voor een 3d-printer maak je in hetzelfde programma. Vincent leerde werken met Blender. Hij maakt geweldige ontwerpen voor de Holofan die bij de koffiemachine staat, met verwijzingen naar toepassingen die studenten kunnen gebruiken in iXperium health. Mooi om te zien hoe studenten en medewerkers verrast reageren op de beelden die de holofan laat zien.

Vanuit de vraag hoe we de playground van iXperium Health kunnen inrichten ontwikkelde Vincent in blender een virtuele versie van de Playgroud. Deze heeft hij ook gebruikt voor 3d-prints waardoor we ook met een fysieke maquette kunnen brainstormen over de inrichting en kunnen kijken hoe de indeling van de ruimte invloed heeft op de werkvormen en sessies in het iXperium.

En nu afstuderen met Gait Control

Na deze stage wil Vincent graag door met het thema zorgtechnologie. Hij ontwikkelt voor iXperium Health en het HAN-lectoraat Technologie voor Gezondheid een virtuele omgeving waarmee je onderzoek kunt doen hoe mensen met parkinson reageren op hun fysieke omgeving. Als je door een deur gaat kan het gebeuren dat je als parkinsonpatiënt in een freeze komt. Met behulp van de VR-toepassing willen de onderzoekers kijken welke interventies je kunt doen om dit te voorkomen of om iemand weer uit de freeze te halen.

Mooi dat inspiratie (Vincent deed ook zijn minor bij ons) uiteindelijk leidt tot mooie producten voor (opleidingen in) zorg en welzijn in een stage en wie weet geweldige innovaties voor onderzoek in zorg en welzijn in de afstudeeropdracht.