iXbites Implementatie van technologie in langdurige zorg @home

Donderdag 16 maart deden zo’n vijftig professionals, docenten, onderzoekers en studenten mee aan iXbites. In deze iXbites stond de implementatie van technologie in langdurige zorg thuis centraal.

Afgelopen jaren implementeerde een groot aantal organisaties technologie die professionals en cliënten kunnen inzetten bij zorg thuis bij de cliënt. Ze deden mee met de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en kregen daarbij ondersteuning van VitaValley.

Na een welkom vanuit iXperium Health verzorgden de programmamanagers van Vita Valley en deelnemers van SET onder leiding van Mieke Klerkx een presentatie en kort panelgesprek.

Vallen en opstaan maar vooral beginnen

Pim Ketelaar programmadirecteur bij Vita Valley vertelde over een aantal resultaten van implementatieprocessen. Ondanks dat dit soort implementaties met vallen en opstaan gaat en we grote verschillen zien tussen teams kun je wel zeggen dat er in de projecten indrukwekkende resultaten zijn behaald.

Een belangrijke vraag daarbij blijft wat dit dan doet met het werkplezier van de professionals. De kracht van het programma SET-up is dat de organisaties die meededen samen optrekken. Ze werken in een zogenaamde Community of Practice samen. Ze delen kennis, praktische ervaring en tools of aanpak in het platform van SET-up.

Wil je toegang tot de community of practice en de SET-up leeromgeving meld je dan aan. Je krijgt dan binnen enkele dagen een e-mail met inloggegevens.

Attent Zorg

Nathalie Vogelzang vertelde hoe zij bij Attent Zorg een aantal technologieën implementeren. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van de Momo BedSense App. Deze geeft de zorg inzicht en overzicht over alle bewoners op de afdeling van een verpleeghuis. De App is gekoppeld aan een bedsensor die onder het matras ligt. Ook gebruiken ze slim incontinentiemateriaal waarbij de zorgverlener in een app ziet of verschoning nodig is. Medewerkers kunnen ook gebruik maken van een zorginnotheek. Hier kunnen ze meer dan veertig nieuwe technologieën lenen en een aantal weken uitproberen. Daarbij kunnen ze ondersteuning aanvragen voor het gebruik of de uitleg aan een cliënt van een technologie. Bijvoorbeeld bestek voor patiënten met Parkinson, vertaalapps voor mensen die niet goed Nederlands spreken, digitale meters voor bloedwaarden of een freestyle Libre voor mensen met diabetes.

Attent Zorg heeft ook een groot project over virtuele thuiszorg. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers goed geschoold zijn en weten hoe je cliënten begeleidt als zij technologie inzetten. Populaire technologieën die werden ingezet waren Bbrain kalenderklokken, Medido medicijndispensers, digitale weegschalen die waarden meteen in een patiëntendossier zetten en een toepassing voor valdetectie waardoor een patiënt niet zelf een melding hoeft te geven (dat lukt namelijk niet altijd na een val).

Klimmendaal

Mieke Klerkx, programmamanager van VitaValley vertelde over ervaringen en resultaten van het implementatieproces bij Klimmendaal. De presentatoren vanuit Klimmendaal konden helaas zelf niet presenteren maar dat halen we nog een keer in. Klimmendaal heeft de volgende visie op de inzet van E-health: E-health brengt revalidatie dichtbij en versterkt de eigen regie. Dit gebeurt door een optimaal en efficiënt behandeltraject te faciliteren, door kortere lijnen met de behandelaar, het behandelen op maat in de eigen omgeving in betrokkenheid van naasten van de patiënt.  De programma’s sluiten aan op de onderzoekslijnen van Klimmendaal: cognition and performance en movement and performance. Door de inzet van technologieën konden patiënten vanuit huis oefenen en hoeven ze niet voor iedere sessie naar Klimmendaal te komen. Daarnaast kunnen cliënten hun revalidatietraject beter integreren in hun dagelijks leven. Ze krijgen ook meer zelfregie.

Maar hoe doe je dat dan? De tip vanuit Klimmendaal is om kort-cyclisch te werken: doen – evalueren – waar nodig aanpassen. Werk Agile en neem de lessen die je leert mee in een volgende pilot of project. Voorbeelden van technologieën die Klimmendaal inzet zijn Physitrack, aan database met oefeningen met uitleg en beeldmateriaal, online aanbod van Therapieland en Beeldbellen.

Panel en interactie

Daarna gingen de sprekers met deelnemers in de zaal in gesprek over het implementatieproces. Wat is er nodig om medewerkers en cliënten goed aan te haken? Je moet helder hebben wat er speelt in de praktijk. Maak het makkelijk om materialen en technologieën aan te vragen, te lenen en gebruiken. Zorg dat er goede uitleg en begeleiding is hoe je een technologie inzet, maar vooral ook: heb oog en oor voor onderliggende onzekerheden, vragen en twijfels. Geef ruimte aan het leerproces van de individuele medewerkers en help hen de nieuwe technologieën goed in te passen in hun dagelijkse praktijk. Alleen dan worden nieuwe technologieën een gewoon onderdeel van het zorgproces.

Zelf ervaren en netwerken

Na dit inhoudelijke uur stond de lunch klaar en gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Ze kregen uitgebreid de kans om alle technologieën die iXperium Health inhuis heeft en een aantal van de technologieën van organisaties van de presentatoren zelf uit te proberen en te ervaren.

Het was weer een mooie bijeenkomst van professionals uit de praktijk en docenten, onderzoekers en studenten van de HAN.