iXpeditie Maatwerk zelf spelen

Wil je het spel iXpeditie Maatwerk zelf spelen dan kan dat.

Als je medewerker bent van een van onze partnerbesturen dan kun je een spelsessie bij iXperium Arnhem of iXperium Nijmegen reserveren. Wij regelen dan zowel de gecertificeerde spelleider als alle materialen die je nodig hebt.

Is jouw werkgever niet aangesloten bij ons netwerk dan kun je een spelsessie met gecertificeerde spelleider regelen via Marant.

Je kunt ook alles zelf regelen. Download daarvoor onderstaande bestanden, regel vier tablets, een laptop, een externe server en spelmaterialen (zie handleiding). Om het spel te kunnen spelen, is professionele spelbegeleiding nodig. Een spelleider van iXpeditie Maatwerk moet over specifieke competenties beschikken om de beoogde opbrengsten van het spel ook te bereiken. Voor een overzicht van deze competenties kun je de handleiding raadplegen.

Training
We verzorgen ook de training Spelleider iXpeditie Maatwerk. Neem voor meer informatie contact op met Kirsten de Ries.