Meer over iXperium Arnhem

iXperium Arnhem is een samenwerking van de schoolbesturen Delta, Flores, de Onderwijsspecialisten en Proominent, HAN Pabo en het iXperium/CoE.

In iXperium Arnhem bieden wij leraren (in opleiding), lerarenopleiders en schooldirecteuren inspiratie, en begeleiden we hen om ict-rijk onderwijs op de eigen school of in de eigen opleiding te implementeren. We doen onderzoek en delen kennis op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Kom langs met je team

We nodigen jouw team uit in het iXperium om een introprogramma of een op maat training te volgen. Veel scholen zullen hun vergaderplanning al hebben vastgesteld, maar we nodigen teams uit geplande vergaderingen in het iXperium te houden, waarbij wij (een deel van) de vergadering vullen. Teams zijn op alle middagen van de week welkom, maar ook op de maandag-, dinsdag- en woensdagavonden zijn onze ruimtes en deskundigen beschikbaar. Na het volgen van een introprogramma kunnen leraren afspraken maken voor het lenen van devices of voor overleg met een mediamentor over andere vervolgactiviteiten. Wil je een programma op maat? Dat kan ook. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Kom met je klas voor een programma

iXperium Arnhem verzorgt arrangementen voor leraren (in opleiding). Bij een dag- of middagarrangement kom je met je klas naar iXperium Arnhem en krijg je een programma onder begeleiding van een mediamentor. We bieden programma’s aan voor in het iXperium en voor op je eigen school. Kijk op onze programma aanbod voor meer informatie.

Nieuw: Challenges@school

Komend semester bieden we zowel een Drone Challenge als een LEGO Challenge aan op school voor de groepen 5 t/m 8. De challenges zijn gekoppeld aan een vervolgopdracht voor de leerkracht. Klik op een van de challenges voor meer informatie.

iXperium on tour

Jouw school kan een iXperium on tour aanvragen voor de duur van één week (woensdag tot woensdag). De tour start altijd met een gesprek met een mediamentor over de vraag van de school. Naar aanleiding van dit gesprek wordt bepaald welke devices de school ontvangt. De eerste dag van de tour brengen een mediamentor en een beheerder de devices en geven zij de nodige instructies. Er is die eerste dag dus altijd één van onze beheerders aanwezig om te helpen bij de instructies en het klaarzetten van de devices. Op de laatste dag komt de mediamentor de week afsluiten en de materialen ophalen. Als afsluiting vertonen de leraren een korte opname van ‘good practises’ en maakt de mediamentor afspraken met de leraren over vervolgactiviteiten.

iXpert op afstand

Wil je zelf een ict-rijke activiteit in jouw groep uitvoeren, maar kan je onze hulp goed gebruiken, dan is iXpert op afstand iets voor jou. Tijdens de activiteit heb je online contact met een mediamentor, die jouw vragen en die van de kinderen direct kan beantwoorden. Via onze uitleen kan je de devices regelen die je nodig hebt voor jou activiteit.

Uitleen devices

Voor het uitvoeren van een ict-rijke activiteit in jouw groep kan je altijd onze devices lenen. Je zult zelf moeten zorgen voor vervoer en je kunt de devices maximaal één week lenen. Je ontvangt bij het lenen de nodige instructies en een link naar onze website (Dichtbij op afstand). Op deze manier heb je direct de beschikking over lesbrieven en instructiefilms voor de devices die jij mee wil nemen. Een lijst met beschikbare devices is te verkrijgen via onderstaand mailadres.

Locatie

iXperium Arnhem
Ruitenberglaan 27
6826 CC Arnhem
E arnhem@ixperium.nl
T 06 46843427 (op maandag van 9:00 tot 14:30 en op dinsdag en donderdag van 9:00 tot 17:00 bereikbaar)