Programma aanbod

In iXperium Smart Industry leveren wij kennis over de ontwikkeling en toepassing van smart technologie in de maakindustrie. We inspireren professionals, studenten en opleiders, laten ze ervaren wat werkt en doen onderzoek naar de effecten van technologie in de maakindustrie.

We bieden fysieke ruimte en technische faciliteiten aan praktijkcasussen bij samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en maakindustrie.
We stimuleren van het gebruik van en onderzoek naar nieuwe digitale technologieën en de toepassing daarvan op het gebied van beslissingsondersteunende processen.
Het iXperium Smart Industry heeft een focus op de maakindustrie in de regio met het profiel “High Variety Low Volume”, bedrijven met een hoge variëteit aan producten die in kleine volumes produceren.
We stimuleren van netwerkvorming binnen deze driehoek.