Samenwerking opleidingen

Het iXperium Smart Industry draait om samenwerken tussen de maakindustrie, onderwijs en onderzoek. Het is een platform voor kennisontwikkeling en netwerkvorming in deze driehoek op het gebied van Smart Industry.

Binnen de Hogeschool Arnhem & Nijmegen is op het gebied van Digital Twin veel onderzoek gedaan, met name met focus op de maakindustrie binnen de lectoraten LEAN/World Class Performance(LEAN), Data Knowledge & Data Engineering (DKE), Media Design (MD) en Smart Business (SB). Deze lectoraten zijn niet geheel toevallig verdeeld over de academies die betrokken zijn bij het iXperium Smart Industry. Nieuwe technologieën spelen binnen de maakindustrie een steeds belangrijkere rol bij beslissingsondersteunende systemen. Daarom is het inspireren, experimenteren en samenwerken op dit gebied de kern van dit iXperium.

Lectoraten en minoren

Kijk onder programma-aanbod voor informatie over minoren en lectoraten.

Gerlinde Oversluizen – Professional Doctorate

“Ik onderzoek hoe digital twins ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de productieplanning en -besturing om klantvraag tijdig te kunnen beantwoorden.

Productieplanning en -besturing wordt steeds complexer. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door meer klantspecifieke vraag én grote volumefluctuaties door geopolitieke omstandigheden. Anderzijds kampen productiesystemen met beperkingen. Het reactievermogen is hierdoor onvoldoende. Hierdoor worstelen productiebedrijven dan ook met hun leverbetrouwbaarheid. Digital twins ondersteunen de planning en besturing waardoor het reactievermogen verbetert.”

Terug naar home iXperium Smart Industry